Af­ri­ka Mil­let­ler ku­bo­gyn­da fi­na­la çykan to­par­lar bel­li bol­dy. Bi­ri-bi­rin­den çe­ke­le­şik­li we dart­gyn­ly ge­çen ýa­rym fi­nal oýun­la­ryn­dan soň, Se­ne­gal bi­len Al­ži­riň ýy­gyn­dy­la­ry fi­na­la çyk­ma­gy ba­şar­dy. Se­ne­ga­lyň ýy­gyn­dy­sy ýa­rym fi­nal­da Tu­ni­siň mil­li to­pa­ry­ny 1–0 ha­sa­byn­da ýe­ňip, 2-nji ge­zek fi­nal­da oý­na­ma­ga hu­kuk ga­zan­dy. Ýe­ke-täk go­ly 101-nji mi­nut­da Di­lan Brown ýal­ňyş­lyk bi­len öz der­we­ze­sin­den gi­riz­di. Oý­nuň do­wa­myn­da 75-nji mi­nut­da Tu­nis­den Fer­ja­ni Sas­si, 81-nji mi­nut­da-da Se­ne­gal­dan Hen­ri Sai­wet pe­nal­ti ur­gu­syn­dan peý­da­la­nyp bil­me­di. Beý­le­ki ýa­rym fi­nal­da Al­žir bi­len Ni­ge­ri­ýa du­şuş­dy. Çe­ke­le­şik­li ge­çen oýun­da Al­ži­riň ýy­gyn­dy­sy soň­ky mi­nut­lar­da ýeň­şi­ni baý­ram et­di. 40-njy mi­nut­da Troost-Ekon­guň öz der­we­ze­sin­den ge­çi­ren go­ly bi­len Al­žir öňe saý­lan­dy. 72-nji mi­nut­da Ig­ha­lo pe­nal­ti­den ha­sa­by deň­le­di. 90+5-nji mi­nut­da bol­sa, Al­ži­riň ýyl­dy­zy Ri­ýad Mah­rez je­ri­me ur­gu­syn­dan ge­çi­ren go­ly bi­len to­pa­ry­ny fi­na­la çy­kar­dy. 1990-njy ýyl­da çem­pi­on bo­lan Al­žir 2-nji sa­par fi­nal­da oý­na­maga hu­kuk ga­zan­dy.