Kri­ket bo­ýun­ça Ang­li­ýa bi­len Uel­siň bi­le­lik­de gu­ran Dün­ýä çem­pio­na­tyn­da ýer eýe­le­ri ta­ry­hy ba­şar­nyk gör­kez­di. 30-njy maý­da baş­lan 12-nji Dün­ýä Ku­bo­gyn­da Ang­li­ýa­nyň ýy­gyn­dy­sy çem­pi­on bol­ma­gy ba­şar­dy. Iň­lis­ler fi­nal­da Tä­ze Ze­lan­di­ýa­nyň ýy­gyn­dy­syn­dan üs­tün çyk­ma­gy ba­şar­dy. Su­per over gör­ke­zi­ji­si­niň ha­sa­ba al­nan oý­nun­da Ang­li­ýa ara­çäk yza sa­na­mak düz­gü­ni esa­syn­da ýeň­şi­ni baý­ram et­di. Bu ýe­ňiş kri­ke­tiň wa­ta­ny ha­sap­lan­ýan iň­lis­le­riň il­kin­ji Dün­ýä Ku­bo­gy çem­pi­on­ly­gy bo­lup, olar 1979-njy, 1987-nji hem-de 1992-nji ýyl­lar­da fi­nal­da ýeň­lip­di. Hä­zi­re çen­li çem­pi­on­lyk ga­za­nyp bil­me­dik Tä­ze Ze­lan­di­ýa bas­syr ikin­ji fi­na­lyn­dan hem boş gaýt­dy.
1,5 aýa go­laý wagt­lap do­wam eden çem­pio­na­ta 10 ýy­gyn­dy gat­naş­dy. Öza­ra ge­çi­ri­len 9 du­şu­şyk­dan soň, 4 ýy­gyn­dy – Hin­dis­ta­nyň, Awst­ra­li­ýa­nyň, Ang­li­ýa­nyň hem-de Tä­ze Ze­lan­di­ýa­nyň mil­li to­par­la­ry ýa­ry­şy do­wam et­dir­di. Ýa­rym fi­nal­da Tä­ze Ze­lan­di­ýa Hin­dis­tan­dan, Ang­li­ýa bol­sa, Awst­ra­li­ýa­dan üs­tün çyk­ma­gy ba­şar­dy.
Kri­ket bo­ýun­ça Dün­ýä Ku­bo­gy il­kin­ji ge­zek 1975-nji ýyl­da ge­çi­ril­di. Her 4 ýyl­dan 1 ge­zek ge­çi­ril­ýän çem­pio­nat­da Awst­ra­li­ýa 5 (1987, 1999, 2003, 2007, 2015), Hin­dis­tan 2 (1983, 2011), Gün­ba­tar In­die 2 (1975, 1979), Pa­kis­tan­dyr (1992) Şri Lan­ka (1996) hem-de Ang­li­ýa (2019) 1 sapar çem­pi­on bol­ma­gy ba­şar­dy. Çem­pio­nat 2023-nji ýyl­da Hin­dis­tan­da ge­çi­ri­ler.