Dün­ýä Ku­bo­gy­nyň eýe­si, fran­si­ýa­ly hü­jüm­çi An­tu­an Griz­mann Is­pa­ni­ýa­da­ky klu­bu­ny üýt­get­di. 28 ýa­şyn­da­ky oýun­çy “At­le­ti­ko” to­pa­ryn­dan “Bar­se­lo­na­” to­pa­ry­na trans­fer bol­dy. Ol ka­ta­lon­lar bi­len 5 ýyl­lyk şert­na­ma bag­laş­dy. “Bar­se­lo­na­” bu trans­fer üçin Mad­rid şä­he­ri­niň we­ki­li­ne 120 mil­li­on ýew­ro be­rer. Griz­mann “Bar­se­lo­na­nyň” dü­zü­min­de 17-nji bel­gi­li köý­nek­çä­ni ge­ýer. 2014-nji ýyl­da “Re­al So­sie­dad” to­pa­ryn­dan “At­le­ti­ko Mad­ri­de” 30 mil­li­on ýew­ro trans­fer bo­lan Griz­mann mad­rid­li­le­riň ha­ta­ryn­da 257 oýun­da 133 ge­zek ta­pa­wut­lan­dy. Fran­si­ýa­nyň mil­li ýy­gyn­dy­syn­da-da 70 oýun­da 29 gol ge­çi­ren Griz­mann ozal­ky to­pa­ry bi­len Ýew­ro­pa li­ga­syn­da ýe­ňiş ga­za­nyp­dy. Mun­dan baş­ga-da “Bar­se­lo­na” ýa­po­ni­ýa­nyň “Ka­şi­ma Ant­lers” to­pa­ry­nyň 20 ýaş­ly hü­jüm­çi­si Hi­ro­ke Abe­ni 1 mil­li­on ýew­ro trans­fer et­di. 4ýyl­lyk şert­na­ma bag­la­şan Abe “Bar­se­lo­na­nyň” “B” to­pa­ryn­da çy­kyş eder.
Çem­pi­on­lar li­ga­sy­nyň ýa­rym fi­nal­çy­sy “Aýak­syň” ýaş fut­bol­çy­sy Mat­tiýs De Ligt ahy­ry trans­fer bol­jak to­pa­ry­ny saý­la­dy. Bir­nä­çe klu­buň trans­fer et­mek is­län oýun­çy­sy Ita­li­ýa­nyň “Ýu­wen­tus” to­pa­ry­nyň ha­ta­ry­na go­şul­dy. Tu­rin­li­ler 19 ýa­şyn­da­ky go­rag­çy bi­len 5 ýy­la ni­ýet­le­nen şert­na­ma bag­laş­dy. “Ýu­wen­tus” to­pa­ry De Ligt üçin “Aýak­sa” 75 mil­li­on ýew­ro be­rer. Ol goş­ma­ça­lar bi­len 85,5 mil­li­on ýew­ro çy­kar. 2016/17 möw­sü­min­de fut­bo­la baş­lan De Ligt “Aýaks­da” şu wag­ta çen­li 117 ge­zek du­şu­şyk ge­çi­rip, şol oýun­lar­da 13 ge­zek ta­pa­wut­lan­dy. “Ýu­wen­tus” to­pa­ry Buf­fon, Rem­zi, Ra­bi­ot, Pel­leg­ri­ni hem-de De­mi­ral ýa­ly oýun­çy­la­ry-da ha­ta­ry­na goş­dy.
Ang­li­ýa­nyň “West Ham” to­pa­ry Ger­ma­ni­ýa­nyň “Aýnt­raht” (Frank­furt) to­pa­ry­nyň fran­si­ýa­ly hü­jüm­çi­si Se­bas­ti­an Hal­ler bi­len dü­zü­mi­ni güýç­len­dir­di. “Aýnt­raht­dan” ozal “Ut­reht” hem-de “Oser” to­par­la­ryn­da oý­nan 25 ýa­şyn­da­ky Hal­ler lon­don­ly­lar bi­len 5 ýyl­lyk şert­na­ma gol çe­kiş­di. Fut­bol­çy üçin tö­le­nen 45 mil­li­on ýew­ro­lyk tö­leg “West Ham” to­pa­ry­nyň iň gym­mat trans­fe­ri bol­dy. On­dan öň­ki re­kord 36 mil­li­on ýew­ro bi­len bra­zi­li­ýa­ly Fe­li­pe An­der­so­na de­giş­li­di. Hal­ler ge­çen möw­süm­de 41 du­şu­şyk­da 20 gol geçirdi.