Ki­no sun­ga­tyn­da pro­kat­lar­dan iň köp gir­de­ji ga­za­nan film re­kor­dy meş­hur “Awa­tar” (Avatar) ki­no­sy­na de­giş­li­di. 2009-njy ýy­lyň de­kabr aýyn­da pro­ka­ta çy­kan film 2 mil­liard 789 mil­li­on 700 müň dol­lar ga­za­nyp, ki­no ta­ry­hy­nyň iň köp gir­de­ji top­lan fil­mi bo­lup­dy. Ýö­ne onuň bu ta­ry­hy re­kor­dy 10 ýyl­dan soň tä­ze­len­di. Ap­rel aýy­nyň aýa­gy­na ki­no­teatr­lar­da gör­ke­zi­lip baş­lan “Ar aly­jy­lar: oý­nuň so­ňy” (Aven­gers: End­ga­me) fil­mi 13 hep­de soň, ahy­ry re­kor­dy öz ady­na ge­çir­di. “Marvel” kom­pa­ni­ýa­sy­nyň önü­mi bo­lan bu film 2 mil­liard 790 mil­li­on 216 müň 193 dol­lar bi­len re­kor­dyň tä­ze eýe­si bol­dy. Hä­zir­ki wagt­da-da kä­bir ki­no­teatr­lar­da gör­ke­zil­me­gi­ni do­wam ed­ýän fil­miň gir­de­ji­si ýe­ne-de az-ow­lak ar­tar. “Ar aly­jy­lar” film­ler top­lu­my je­mi 4 bö­lüm­den yba­rat bo­lup, onuň il­kin­ji­si “Ar aly­jy­lar” (Aven­gers) 2012-nji ýyl­da, 2-nji­si “Ar aly­jy­lar: ult­ron döw­ri” (Aven­gers: Age of Ult­ron) 2015-nji ýyl­da, 3-nji­si “Ar aly­jy­lar: mü­di­mi­lik ur­şy” (Aven­gers: In­fi­ni­ty War) 2018-nji ýyl­da pro­ka­ta çy­kyp­dy. Bu film­ler pro­kat­dan de­giş­li­lik­de, 1,5 mil­liard, 1,4 mil­liard hem-de 2,048 mil­liard dol­lar top­lap­dy.
Şu wag­ta çen­li 39 fil­miň pro­kat­lar­dan top­la­ny 1 mil­liard dol­lar­dan geç­di. Şo­la­ryň 5-isi­niň gir­de­ji­si bol­sa, 2 mil­liard dol­lar­dan geç­di. “Ar aly­jy­lar: oý­nuň so­ňy” bi­len “Awa­tar” 1–2-nji orun­la­ry paý­laş­ýar. Bu ugur­da “Awa­ta­ryň” re­žiss­ýo­ry Jeýms Ka­me­ro­nyň 1997-nji ýyl­da su­ra­ta dü­şü­ren meş­hur fil­mi Ti­ta­nik 3-nji bas­gan­ça­gy eýe­le­ýär. Film bü­tin dün­ýä­de ki­nop­ro­kat­lar­dan 2 mil­liard 187 mil­li­on 463 müň 944 dol­lar ýyg­na­dy. 4-nji ha­tar­da 2015-nji ýyl­da ki­no muş­dak­la­ry­na hö­dür­le­nen “Ýyl­dyz sö­weş­le­ri: güýç oýan­ýar” (Star Wars: The Force Awa­kens) fil­mi bar­ýar. “Dis­ney” şe­re­ke­ti­niň önü­mi bo­lan bu ek­ran ese­ri 2 mil­liard 68 mil­li­on 223 müň 624 dol­lar ga­zan­dy. 5-nji ha­tar­da­ky “Ar aly­jy­lar” film­ler top­lu­my­nyň 3-nji bö­lü­mi “Ar aly­jy­lar: mü­di­mi­lik ur­şy” ki­no­sy­nyň gir­de­ji­si 2 mil­liard 48 mil­li­on 359 müň 754 dol­la­ra deň­dir.