In­ter­net­de ba­ry-ýo­gy bir mi­nu­tyň do­wa­myn­da nä­me­le­riň bol­ýan­dy­gy­ny bil­ýä­ňiz­mi?! “Do­mo” at­ly “bu­lut” prog­ram­ma üp­jün­çi­lik şe­re­ke­ti bu ba­ra­da­ky mag­lu­mat­la­ry ýaý­rat­dy.
“Go­og­le”-da 4 497 420 göz­leg edil­ýär.
Smart­fon­la­ra 390 030 app­li­ka­si­ýa ýük­len­ýär.
“Netf­lix”-de 694,444 sa­gat­lyk wi­deo to­ma­şa edil­ýär.
511 200 “tweet” ýa­zyl­ýar.
4 500 000 “You­Tu­be” wi­de­osy­na to­ma­şa edil­ýär.
188 000 000 elekt­ron hat ibe­ril­ýär.
“Inst­ag­ram”-da 55 140 fo­to­su­rat paý­la­şyl­ýar.
“Sky­pe”-da 231 840 ge­zek gep­le­şil­ýär.
9 772 “Uber” ula­gy ça­gy­ryl­ýar.
18 100 000 sms ibe­ril­ýär.