Ko­re­ýa Res­pub­li­ka­sy­nyň Kwan­žu şä­he­rin­de ge­çi­ril­ýän suw sport­la­ry bo­ýun­ça 18-nji Dün­ýä çem­pio­na­ty er­tir ta­mam­la­nar. Suw­da ýüz­mek ýa­ryş­la­ryn­da re­kord­lar az­rak hem bol­sa bäs­le­şik­ler çe­ke­le­şik­li ýag­daý­da do­wam ed­ýär. Ta­mam­la­nan 23 ýa­ryş­da 3 dün­ýä re­kor­dy ha­sa­ba alyn­dy. Ola­ryň bi­rin­de 200 metr ke­be­lek­le­ýin ýüz­mek bäs­le­şi­gin­de weng­ri­ýa­ly 19 ýa­şyn­da­ky Kris­tof Mi­lak ame­ri­ka­ly Maýkl Felp­siň 10 ýyl­lyk re­kor­dy­ny tä­ze­le­me­gi ba­şar­dy. Ol 1 mi­nut 50,73 se­kunt­da pel­le­ha­na ge­lip, ro­wa­ýa­ty ýü­zü­ji­niň re­kor­dy­ny 0,78 se­kunt ös­dür­di. Beý­le­ki re­kord bol­sa ze­nan­la­ryň ara­syn­da­ky 4×200 metr er­kin ýüz­mek ýa­ry­şyn­da go­ýul­dy. Awst­ra­li­ýa­ly gyz­lar 7 mi­nut 41,50 se­kunt­lyk ne­ti­je gör­ke­zip, al­tyn me­da­lyň üs­tü­ni dün­ýä re­kor­dy bi­len ýe­tir­di­ler. 200 metr brass gör­nü­şin­de-de er­kek­le­riň ara­syn­da ýa­ry­şyň ýa­rym fi­na­lyn­da awst­ra­li­ýa­ly Matt­ýuw Wil­so­nyň görkezen wagty (2:06,67 minut­) dün­ýä re­kor­dy­na deň bol­dy. Ýüz­mek­de ge­çi­ri­len beý­le­ki ýa­ryş­lar­da er­kek­le­riň ara­syn­da bri­ta­ni­ýa­ly Adam Pi­ti brass gör­nü­şin­de 50 we 100 metr ara­lyk­lar­da al­tyn me­dal­la­ry eýe­le­di. Hy­taý­ly meş­hur tür­gen Sun Ýan hem 200 we 400 metr ara­lyk­la­ra er­kin ýüz­mek­de mün­be­riň iň ýo­ka­ry bas­gan­ça­gy­na çyk­dy. Ame­ri­ka­ly ýü­zü­ji Kae­leb Dres­sel 100 metr er­kin ýüz­mek­de, 50 metr ke­be­lek­le­ýin ýüz­mek­de hem-de to­par­la­ýyn 4×100 metr er­kin ýüz­mek­de al­tyn me­dal­la­ry boý­nu­na dak­dy. Ol soň­ky 2-sin­de çem­pio­na­tyň re­kor­dy­ny tä­ze­le­di.
Haý-daý­wing ýa­ryş­la­ryn­da er­kek­ler­den bri­ta­ni­ýa­ly Ga­ri Hant, ze­nan­lar­dan bol­sa, Ri­an­nan Iff­land al­tyn me­dala my­na­syp bol­dy. Sinh­ron­la­ýyn ýüz­mek­de-de 10 al­tyn me­da­lyň 9-sy­ny rus­si­ýa­ly tür­gen­ler eýe­le­di. Olar to­par­la­ýyn teh­nik, er­kin, er­kin saz­la­şyk gör­nüş­le­rin­de taý­syz­dyk­la­ry­ny ýe­ne bir ýo­la su­but et­di­ler. Ga­ry­şyk jü­büt­ler­dä­ki 2 al­tyn me­da­ly hem Maýa Gur­ban­ber­di­ýe­wa bi­len Alek­sandr Mal­sew al­ma­gy ba­şar­dy.
Me­dal­la­ryň sa­na­wyn­da 25-nji iýul­da­ky ýa­ryş­la­ry ha­sa­ba ala­nyň­da, hy­taý­ly tür­gen­ler 16 al­tyn me­dal bi­len 1-nji ha­tar­da bar­ýar­lar. Rus­si­ýa­ly tür­gen­le­riň 9, awst­ra­li­ýa­ly­la­ryň 6 al­tyn me­da­ly bar.