ABŞ-nyň Ne­wa­da şta­ty­nyň Las We­gas şä­he­rin­de ge­çi­ri­len boks ag­şa­myn­da fi­lip­pin­li Men­ni Pa­ki­ýao bi­len ame­ri­ka­ly Ke­it Tur­man tut­luş­dy. Or­ta ag­ram de­re­je­si­niň WBA Su­per çem­pi­on­lyk gu­şa­gy ug­run­da­ky tut­lu­şyk 12 raund­lap do­wam et­di. Ýe­ňi­ji emin­ler ta­ra­pyn­dan kes­git­le­nip (113:114, 115:112, 115:112), Men­ni Pa­ki­ýao no­bat­da­ky ýeň­şi­ni ga­zan­dy. Bu 40 ýaş­ly boks­çy­nyň 71-nji tut­lu­şy­gyn­da­ky 62-nji ýeň­şi bol­dy. Ol şo­la­ryň 39-syn­da no­ka­ut bi­len ýe­ňiş ga­za­nyp­dy. 30 ýaş­ly Tur­man bol­sa, 31-nji tut­lu­şy­gyn­da il­kin­ji ýo­la as­gyn gel­di.