Aw­to­mat en­jam­lar tä­ze oý­lap ta­py­lan zat­la­ryň esa­syn­da düýp­gö­ter üýt­ge­di. Že­ton bi­len iş­le­ýän il­kin­ji aw­to­mat en­jam 1880-nji ýy­llaryň baş­la­ryn­da Ang­li­ýa­da ula­ny­lyp baş­lan­ýar. Bu en­jam otk­ryt­ka paý­la­ýan eken. Aw­to­mat­laş­dy­ry­lan teh­no­lo­gi­ýa­nyň dür­li ugur­lar­da has ösen hä­zir­ki döw­rün­de şeý­le en­jam­la­ryň örän tä­sin gör­nüş­le­ri hem bar. Ge­liň, ola­ryň kä­bi­ri bi­len ta­nyş bo­la­lyň!
Ba­nan: To­kio­da­ky Si­bu­ýa wok­za­ly­nyň ýo­lag­çy­la­ry bu ýer­dä­ki en­jam­dan ba­nan alyp bi­ler­ler. En­jam müş­de­ri­le­riň is­le­gi­ne gö­rä, bir sa­ny ýa-da bir sal­kym ba­nan ber­ýär. En­jam is­leg bil­di­ren ha­ry­dy­ňy­zy tor­ba sal­ma­gy hem “unut­ma­ýar”.
Ýu­murt­ga: Ýa­po­ni­ýa­nyň Na­go­ýa şä­he­ri­niň kö­çe­le­ri­ne ýer­leş­di­ri­len en­jam­lar her gün ir sä­her bi­ler tä­ze ýu­murt­ga­lar bi­len dol­du­ryl­ýar. Her ga­ba 10 ýa-da 12 sa­ny ýu­murt­ga sal­nyp­dyr.
Piz­za: Ýew­ro­pa­nyň dür­li şä­her­le­rin­de piz­za ber­ýän en­jam­lar bar. Müş­de­ri­ler ozal az­da-kän­de taý­ýar edi­len piz­za­ny sar­gyt ede­nin­den soň­ra 3 mi­nut ga­raş­ma­ly bo­lar­lar. Bu en­jam ha­my­ry ýu­gur­ýar we üs­tü­ne si­ziň is­län zat­la­ry­ňy­zy goş­ýar.
Pü­re: Dün­ýä­niň se­na­gat taý­dan ösen ýurt­la­ry­nyň bi­ri bo­lan Sin­ga­pur­da­ky kö­çe­ler­den gyz­gyn­jak kartoşka pü­re alyp bi­ler­si­ňiz.
Çö­rek: Pa­ri­žiň kö­çe­le­rin­de we ge­lim-gi­dim­li ýer­le­rin­de is­län wag­ty­ňyz çö­rek alyp bi­ler­si­ňiz. Çö­rek­ler az­da-kän­de bi­şi­ri­lip bu en­ja­myň içi­ne go­ýul­ýar. Müş­de­ri­niň al­jak wag­ty çö­rek­ler do­ly bi­şi­ri­lip be­ril­ýär.
Tü­wi: Ýa­po­ni­ýa­nyň Hi­med­zi şä­he­rin­dä­ki aw­to­mat en­ja­my tü­wi­niň 8 gör­nüş­li­si­ni sat­ýar.
Doň­dur­ma: ABŞ-da sen­sor ek­ran­ly aw­to­matlaşdyrylan en­ja­m­dan 96 gör­nüş­li alyp bi­ler­si­ňiz!