Fut­bol bo­ýun­ça Türk­me­nis­ta­nyň ku­bo­gy ýa­ry­şyn­da Ma­ry­nyň “Merw” to­pa­ry çär­ýek fi­na­la çyk­dy. “Merw” to­pa­ry bu ugur­da Bal­ka­na­bat şä­he­ri­niň “Türk­men­ne­bit” to­pa­ry­ny 2 ýer­de-de ýeň­li­şe se­ze­war et­me­gi ba­şar­dy. 1-nji du­şu­şyk Ma­ry­da oý­na­lyp, ýer eýe­le­ri 5–0 ha­sa­byn­da ýe­ňiş ga­zan­dy. “Mer­we” uly ha­sap­ly ýe­ňiş ga­zan­dy­ran gol­la­ry Döw­let Döw­let­my­ra­dow (2), Be­genç Gul­dur­dy­ýew (32, 76), Döw­let Baý­ra­mow (86) hem-de Tir­kiş Mu­ham­met­ber­di­ýew (90+1) der­we­zä gi­riz­di.
Bal­ka­na­bat­da oý­na­lan jo­gap oý­nun­da-da “Merw” 1–0 ha­sa­byn­da ýe­ňiş ga­zan­dy. Ýe­ke-täk pök­gi­ni 11-nji mi­nut­da Toý­ly Goç­na­za­row öz ady­na ýaz­dyr­dy. Şun­luk­da, “Merw” çär­ýek fi­nal­da “Ahal” to­pa­ry bi­len du­şu­şar. 14–15-nji aw­gust­da oý­nal­jak çär­ýek fi­nal­da “Ahal”–“Merw” du­şu­şy­gyn­dan baş­ga-da, “Şa­ga­dam” bi­len “Kö­pet­dag”, “Al­tyn asyr” bi­len “Ne­bit­çi”, “Ener­ge­tik” bi­len “Aş­ga­bat” to­par­la­ry öza­ra güýç sy­na­ny­şar­lar. Çär­ýek fi­na­lyň jo­gap oýun­la­ry-da 18-nji aw­gust­da oý­na­lar.