For­mu­la 1 bo­ýun­ça möw­sü­miň 12-nji­ ýa­ry­şy Weng­ri­ýa “Gran Pri­sin­de” Lýu­wis Ha­mil­ton (“Mercedes”) ýe­ňiş ga­zan­dy. Il­kin­ji ha­tar­dan ýa­ry­şa baş­lan Maks Wers­tap­pen (“Red Bull”) 66-njy aý­la­wa çen­li bi­rin­ji­li­gi özün­de sak­la­dy. Hat­da ol 2-nji ha­tar­da­ky Lýu­wis Ha­mil­ton­dan ara­ny 20 se­kun­da çen­li aç­ma­gy hem ba­şar­dy. Ýö­ne dep­gi­ni­ni bir­jik­de gow­şat­man bäs­le­şen Ha­mil­ton 66-njy aý­law­da öňe saý­lan­dy. Ne­ti­je­de, 70 aý­la­wy 1 sa­gat 35 mi­nut 03,796 se­kunt­da ta­mam­la­nan Ha­mil­ton, möw­süm­dä­ki 8-nji, kar­ýe­ra­syn­da­ky 81-nji ýeň­şi­ni ga­zan­dy. Wers­tap­pen ýe­ňi­ji­den 17,796 se­kunt yza ga­lyp, ikin­ji ýer bi­len oň­ňut et­me­li bol­dy. 68-nji aý­law­da to­par­da­şy Şarl Lek­ler­den öňe saý­la­nan Se­bas­ti­an Wet­tel (“Fer­ra­ri”) 3-nji ýe­ri eýe­le­di.
Kem-kem­den ara­ny aç­ýan Lýu­wis Ha­mil­to­nyň utuk sa­ny 250-ä ýet­di. Onuň finl­ýan­di­ýa­ly to­par­da­şy Walt­te­ri Bot­ta­syň 188, gol­lan­di­ýa­ly Maks Wers­tap­pe­niň 181 utu­gy bar. Möw­sü­miň in­di­ki ýa­ry­şy 4 hep­de­lik ara­kes­me­den soň, 1-nji sent­ýabr­da Bel­gi­ýa­da ge­çi­ri­ler.
* * *
Dün­ýä Ral­li çem­pio­na­ty (WRC) boýunça möw­sü­miň 9-njy ýa­ry­şyn­da es­to­ni­ýa­ly Ott Ta­nak ýe­ňi­ji bol­dy. “Toyo­ta Ga­zoo Racing WRT” to­pa­ry­nyň sü­rü­ji­si Finl­ýan­di­ýa­da ge­çi­ri­len ýa­ryş­da 307,58 km ara­ly­gy 2 sa­gat 30 mi­nut 40,3 se­kunt­da ta­mam­lap, şu ýyl­da 4-nji ge­zek öň­dä­ki or­ny eýe­le­di. Bu onuň kar­ýe­ra­syn­da­ky 10-njy ýeň­şi­dir. 23 tap­gyr­dan yba­rat bo­lan ýa­ryş­da finl­ýan­di­ýa­ly pi­lot­lar – “Cit­ro­en To­tal WRT” to­pa­ry­nyň we­ki­li Esa­pek­ka Lap­li 2-nji, “Toyo­ta Ga­zoo Racing WRT” to­pa­ry­nyň sü­rü­ji­si Ýa­ri-Mat­ti Lat­wa­la 3-nji or­na my­na­syp bol­dy. Bu ýe­ňiş­den soň, utu­gy­ny 180-e ýe­ti­ren Ott Ta­nak bi­rin­ji­li­gi­ni sak­la­ýar. Çem­pi­on­ly­gyň beý­le­ki da­laş­gär­le­rin­den soň­ky 6 ýy­lyň ýe­ňi­ji­si Se­bas­ti­an Ožie 158 utuk bi­len 2-nji, on­dan 3 utu­gy az Ti­er­ri Noý­will 3-nji ha­tar­da bar­ýar. Möw­sü­miň 10-njy ral­li­si 22–25-nji aw­gust ara­ly­gyn­da Ger­ma­ni­ýa­da ge­çi­ri­ler.