Smart­fon­lar­da dür­li mak­sat­lar bi­len ulan­ma­ga ni­ýet­le­nen prog­ram­ma­la­ryň müň­ler­çe­si bar. Ola­ryň kö­pü­si güý­men­je mak­sa­dy bi­len taý­ýar­la­nan bol­sa, en­çe­me­si has peý­da­ly zat­lar üçin ula­nyl­ýar. Dün­ýä­niň iň köp gö­çü­ril­ýän we gir­de­ji ge­tir­ýän app­li­ka­si­ýa­la­ry ba­ra­da­ky mag­lu­ma­tyň ge­çen ýyl­ky­sy ýaý­ra­dyl­dy. “Sen­sor To­wer” şe­re­ke­ti­niň ýaý­ra­dan mag­lu­mat­la­ryn­da 2018-nji ýyl­da iň köp gir­de­ji ge­ti­ren mo­bil app­li­ka­si­ýa­la­ry­nyň ara­syn­da il­kin­ji or­ny alan “Netf­lix” me­dia plat­for­ma­sy 964 mil­li­on dol­lar ga­za­nyp­dyr. Ikin­ji bas­gan­çak­da wi­deo gör­mä­ge müm­kin­çi­lik ber­ýän “Tin­der” bar. “Tencent Video” we “You­Tu­be” app­li­ka­si­ýa­la­ry hem de­giş­li­lik­de üçün­ji hem-de dör­dün­ji orun­la­ry eýe­le­ýär. “You­Tu­be” ge­çen ýyl web­dä­ki iş­jeň­li­gi­ni mo­bil en­jam­lar­da hem ga­za­nyp­dyr. “App Sto­re” we “Go­og­le Play” ara­syn­da prog­ram­ma­la­ryň gö­çü­ri­lip alyn­ma­gy­nyň we gir­de­ji­si­niň ara­syn­da ta­pa­wut az däl. “App Sto­re”-da se­ri­ýa­la we fil­me to­ma­şa et­mä­ge müm­kin­çi­lik ber­ýän “Netf­lix”-den baş­ga-da il­kin­ji on­lu­ga gi­ren baş­ga bir me­dia plat­for­ma­sy bo­lan “Hu­lu” hem bar. “App Sto­re-da “Tencent Video”, “Tin­der”, “iQIYI”, “Kwai”, “You­Tu­be”, “Pan­do­ra”, “You­ku” we “QQ” ýa­ly prog­ram­ma­lar bar. “Go­og­le Play Sto­re”-da bol­sa, “Tin­der” öň­de­li­gi eýe­le­ýär. Bu plat­for­ma­da “Go­og­le Drive” “Pan­do­ra”, LI­NE, BI­GO LIVE, “Netf­lix”, “Azar”, “Ka­kao­Talk”, “LI­NE Man­ga” we “Go­og­le One” il­kin­ji on­lu­ga gi­rip­dir.
Iň köp gö­çü­ri­len prog­ram­ma­la­ryň ara­syn­da “What­sApp”, “Mes­sen­ger” we “Facebook” öň­de­li­gi eýe­le­ýär. Il­kin­ji on­luk­da­ky app­li­ka­si­ýa­la­ryň kö­pü­si “Facebook”-a de­giş­li. “Tik­Tok”, “Ins­tag­ram”, “UC Brow­ser”, “SHA­RE­it”, “You­Tu­be”, “Snapchat” we “Vigo Video” il­kin­ji on­lu­gy düz­ýär.