Fut­bol bo­ýun­ça Türk­me­nis­ta­nyň Ýo­ka­ry li­ga­syn­da 3-nji aý­la­wa ba­dal­ga be­ril­di. 15-nji tap­gyr­da oý­na­lan 4 du­şu­şyk­da 11 gol ha­sa­ba alyn­dy. Öň­de­ba­ry­jy­la­ryň iki­si uly ha­sap­ly ýe­ňiş ga­zan­dy. Sa­na­wyň li­de­ri “Al­tyn asyr” öz meý­dan­ça­syn­da “Ne­bit­çi­ni” ka­bul edip, gar­şy­da­şy­ny 3–0 ha­sa­byn­da ýeň­li­şe se­ze­war et­di. Ara­gat­na­şyk­çy­la­ra ýe­ňiş ge­ti­ren gol­la­ryň iki­si­ni 1-nji ýa­rym­da Be­genç Ak­mäm­me­dow (16, 42), beý­le­ki­si­ni-de pe­nal­ti­den My­rat An­na­ýew (73) der­we­zä gi­riz­di. Bu tap­gyr­dan öň 3-nji ha­tar­da bar­ýan “Ahal” öz meý­dan­ça­syn­da “Aş­ga­bat” to­pa­ryn­dan uly ha­sap bi­len, 5–0 ha­sa­byn­da üs­tün çyk­dy. Oýun­da Pir­my­rat Sul­ta­now het-trik edip (36, 39, 70), to­pa­ry­nyň uly ha­sap­ly ýe­ňiş ga­zan­ma­gyn­da esa­sy ro­ly oý­na­dy. Ol şu möw­süm­de mil­li çem­pio­nat­da het-trik eden il­kin­ji fut­bol­çy bol­dy. “Aha­lyň” beý­le­ki 2 pök­gü­si­ni-de 15-nji we 84-nji mi­nut­lar­da Di­dar Dur­dy­ýew öz ady­na ýaz­dyr­dy. Bu ýe­ňiş­den soň, “Ahal” 2-nji or­na beý­gel­di. Şu tap­gy­ra çen­li 2-nji bas­gan­çak­da bo­lan “Şa­ga­dam” aşa­ky orun­da bar­ýan “Merw” bi­len du­şu­şyp, ze­rur bo­lan 2 utu­gy ýi­tir­di. Du­şu­şyk­da il­kin­ji bo­lup, 9-njy mi­nut­da myh­man­lar­dan Döw­let Baý­ra­mow ha­sa­by aç­dy. 35-nji mi­nut­da-da Hy­dyr Ýa­ku­bow ha­sa­by deň­le­di. Bu du­şu­şyk­dan soň, “Şa­ga­dam” 3-nji or­na düş­di. Tap­gy­ryň myh­man­çy­lyk­da ýe­ňiş ga­za­nan ýe­ke-täk to­pa­ry “Kö­pet­dag” bol­dy. Paý­tagt­ly­lar myh­man­çy­lyk­da “Ener­ge­tik” to­pa­ryn­dan 1–0 üs­tün çyk­dy. “Kö­pet­da­ga” ýe­ňiş ge­ti­ren ýe­ke-täk pök­gi­ni 38-nji mi­nut­da Ber­di Hot­dy­ýew der­we­zä gi­riz­di.
Mil­li çem­pio­na­ty­my­zyň 16-njy tap­gy­ryn­da çem­pi­on­ly­gy kes­git­läp bil­jek du­şu­şyk bo­lar. Ýag­ny şu gün sa­na­wyň li­de­ri “Al­tyn asyr” sö­bü­gi­ni ba­syp bar­ýan “Aha­ly” ka­bul eder.