Gel­jek hep­dä­niň çar­şen­be gü­ni, has ta­ky­gy, 14-nji aw­gust­da oý­nal­jak UEFA Su­per ku­bo­gy du­şu­şy­gyn­da jür­le­wük çal­jak emin mä­lim edil­di. Tür­ki­ýä­niň Stam­bul şä­he­rin­dä­ki “Be­şik­taş Park” sta­dio­nyn­da iki iň­lis klu­by – “Li­wer­pul” bi­len “Çel­si­niň” ara­syn­da­ky oý­na fran­si­ýa­ly ze­nan Ste­fa­ni Frap­par emin­lik eder. 35 ýa­şyn­da­ky Frap­par UEFA-nyň çäk­le­rin­de er­kek­le­riň ara­syn­da­ky du­şu­şyk­la­ryň bi­rin­de il­ilkin­ji sa­par ze­nan emin jür­le­wük ça­lar. Frap­par ge­çen aý­da ABŞ bi­len Gol­lan­di­ýa­nyň ara­syn­da oý­na­lan ze­nan­la­r Dün­ýä Ku­bo­gy­nyň fi­na­ly­na, şeý­le-de 2017-nji ýyl­da ze­nan­la­ryň ara­syn­da­ky Ýew­ro­pa çem­pio­na­ty­nyň ýa­rym fi­na­lyn­da Gol­lan­di­ýa bi­len Ang­li­ýa­nyň du­şu­şy­gy­na emin­lik edip­di. “Li­wer­pul” bi­len “Çel­si­niň” ara­syn­da­ky oýun­da Frap­pa­ra wa­tan­da­şy Ma­nue­la Ni­ko­lo­si bi­len ir­lan­di­ýa­ly Mi­şell O’Ne­il ýar­dam be­rer. Oý­nuň 4-nji emi­ni tür­ki­ýe­li Jü­neýt Ça­kyr bo­lar. Du­şu­şyk 14-nji aw­gust­dan 15-nji aw­gus­ta ge­çil­ýän gi­je Aş­ga­bat wag­ty bi­len 00:00-da baş­lar.