UEFA Çem­pi­on­lar li­ga­syn­da 3-nji saý­la­ma tap­gy­ry­nyň 1-nji du­şu­şyk­la­ry myh­man­çy­lyk­da to­par­la­ryň üs­tün­li­gin­de geç­di. 10 oý­nuň di­ňe 1-in­de ýer eýe­le­ri ýe­ňen bol­sa, 5-sin­de myh­man­lar ýe­ňiş ga­zan­dy. 4 du­şu­şyk deň­lik­de ta­mam­lan­dy. Azer­baý­ja­nyň “Ga­ra­ba­gy” myh­man­çy­lyk­da Kip­riň APOEL-in­den Em­re­li we Ge­ýe­niň gol­la­ry bi­len 2–1 üs­tün çyk­dy. Tap­gy­ryň iň ga­ra­şyl­ma­dyk ne­ti­je­si “Ba­zel” bi­len LASK-yň ara­syn­da­ky oýun­da ha­sa­ba alyn­dy. Du­şu­şyk­da myh­man­lar 2–1 ha­sa­byn­da ýe­ňiş ga­zan­dy. “Olim­pia­kos­dyr” “Por­to” to­par­la­ry de­giş­li­lik­de, “Is­tan­bul Ba­şak­şe­hir” we “Kras­no­da­ry” 1–0 ha­sa­byn­da ýeň­di. “Olim­pia­ko­syň” go­lu­ny Gi­or­gos Ma­su­ras (53), “Por­to­nyň” go­lu­ny bol­sa, Ser­jio Oli­wei­ra (89) der­we­zä gö­nük­dir­di. Ki­ýe­wiň “Di­na­mo­sy” hem myh­man­çy­lyk­da “Klub Brýug­ge­den” şol ha­sap bi­len as­gyn gel­di (Wa­na­ken 37 p). Ge­çen möw­sü­miň ýa­rym fi­nal­çy­sy “Aýaks” myh­man­çy­lyk­da PA­OK bi­len 2–2 ha­sa­byn­da deň­me-deň oý­na­dy. 3-nji saý­la­ma tap­gy­ry­nyň jo­gap oýun­la­ry 13-nji aw­gust­da oý­na­lar.