Ge­çen hep­dä­niň ahy­ryn­da Ang­li­ýa­nyň “Pre­mi­er li­ga­sy­nyň” tä­ze möw­sü­mi­ne ba­dal­ga be­ril­di. Möw­sü­miň açy­lyş du­şu­şy­gyn­da “Li­wer­pul” li­ga­nyň tä­ze we­ki­li “Nor­wi­çi” 4–1 ha­sa­byn­da ýeň­di. “Li­wer­pu­lyň” gol­la­ry­ny Han­li (7, ö.d.), Sa­lah (19), Wan Deýk (28) hem-de Ori­ji (42) der­we­zä gi­riz­di. Soň­ky 2 ýy­lyň çem­pio­ny “Man­çes­ter Si­ti” hem Lon­don­da hü­jüm­çi­le­ri­niň gol­la­ry bi­len “West Ha­my” 5–0 ha­sa­byn­da der­bi-da­gyn et­di. Oýun­da Ra­him Ster­ling 3 (51, 75, 90+1), beý­le­ki gol­la­ry-da Že­sus (25) bi­len Ague­ro (86 p) ge­çir­di. Tap­gy­ryň mer­ke­zi du­şu­şy­gyn­da “Çel­si” şow­ly oýun gör­ke­zen­di­gi­ne ga­ra­maz­dan, myh­man­çy­lyk­da “Man­çes­ter Ýu­naý­ted­den” 4–0 as­gyn gel­di. 2 to­py sü­tün­den yzy­na gaý­dan “Çel­si­niň” to­run­dan gol­la­ry Reş­ford (18 p, 67), Mar­si­al (65) hem-de tä­ze trans­fer Jeýms (81) ge­çir­di. Lon­do­nyň to­par­la­ryn­dan “Tot­ten­ham” öz meý­dan­ça­syn­da “As­ton Wil­la­ny” 3–1, “Ar­se­nal” bol­sa, myh­man­çy­lyk­da “Nýu­kas­ly” Oba­me­ýan­gyň go­ly bi­len 1–0 ýeň­di. “Pre­mi­er li­ga­da” 2-nji tap­gy­ryň mer­ke­zi oý­ny “Man­çes­ter Si­ti” bi­len “Tot­ten­ha­myň” ara­syn­da bo­lar. Du­şu­şyk şu gün Aş­ga­bat wag­ty bi­len 21:30-da baş­lan­ýar.

APL-de 1-nji tap­gy­ryň du­şu­şyk­la­ry­nyň ne­ti­je­le­ri:
“Li­wer­pul”–“Nor­wiç”: 4-1, “West Ham”–“M. Si­ti”: 0-5, “Born­mut”–“Şeff. Ýu­naý­ted”: 1-1, “Býorn­li”–“So­ut­hemp­ton”: 3-0, “K. Pa­las”–“Ewer­ton”: 0-0, “Wat­ford”–“Braý­ton”: 0-3, “Tot­ten­ham”–“As­ton Wil­la”: 3-1, “Nýu­kasl”–“Ar­se­nal”: 0-1, “Les­ter”–“Wul­wer­hemp­ton”: 0-0, “M. Ýu­naý­ted”–“Çel­si”: 4-0.