Hä­zir­ki wag­ta çen­li 25-nji “Jeýms Bond” fil­mi diý­lip at­lan­dy­ry­lan tä­ze “Jeýms Bond” ki­no­sy­nyň do­ly ady res­mi ýag­daý­da ha­bar be­ril­di. “No Ti­me To Die” (“Öl­me­giň wag­ty däl”) diý­lip at goý­lan tä­ze fil­miň su­ra­ta al­nyş iş­le­ri hä­zir­ki wagt­da ýo­ka­ry dep­gin­de do­wam ed­ýär. Gel­jek ýy­lyň 8-nji ap­re­lin­de pro­kat­la­ra ýaý­ra­dyl­jak film­de baş keş­bi ýe­ne-de Da­ni­el Kreýg jan­lan­dyr­ýar. Oňa bu film­de-de Lea Seý­du, Kris­tof Waltz, Ben Wi­şow, Nao­mi Har­ris, Raýf Faý­nes, Jeff­ri Raýt da­gy bi­len bir ha­tar­da, tä­ze go­şu­lan Ra­mi Ma­lek, Ana de Ar­mas, La­şa­na Linç hem-de Bil­li Mag­nus­sen ýa­ly ar­tist­ler ýol­daş­lyk ed­ýär. Ke­ri Fu­ku­na­ga­nyň re­žiss­ýor­lyk ed­ýän ki­no­sy­nyň sse­na­ri­si­ni onuň özi bi­len bi­le­lik­de Skott Z. Burn hem-de Fo­bi Wol­ter-Brij ýa­zar. Fil­m “Eon Pro­ductions” hem-de “Met­ro-Gold­wyn-Mayer” kom­pa­ni­ýa­la­ry­nyň he­ma­ýat­kär­li­gin­de su­ra­ta dü­şü­ri­ler.