Ang­li­ýa­nyň çem­pio­na­tyn­da möw­sü­miň 2-nji tap­gy­ryn­da hem “Li­wer­pul” bi­len “Ar­se­nal” ýe­ňiş ga­zan­ma­gy ba­şar­dy. “Li­wer­pul” myh­man­çy­lyk­da “So­ut­hemp­to­ny”, “Ar­se­nal” öz meý­dan­ça­syn­da “Býorn­li­ni” 2–1 ha­sa­byn­da ýeň­di. “Li­wer­pu­lyň” gol­la­ry­ny Ma­ne bi­len Fir­mi­no, “Ar­se­na­lyň” gol­la­ry­ny bol­sa, La­ka­zett bi­len Oba­me­ýang der­we­zä gi­riz­di. Tap­gy­ryň mer­ke­zi du­şu­şy­gyn­da ýe­ňiş ga­za­nan bol­ma­dy. “Man­çes­ter Si­ti” öz meý­dan­ça­syn­da “Tot­ten­ham” bi­len 2–2 (Ster­ling 20, Ague­ro 35 — La­me­la 23, Mou­ra 56) deň­me-deň oý­na­dy. Oý­nuň ahy­ryn­da ýer eýe­le­rin­den Gab­ri­el Že­su­syň ge­çi­ren go­ly VAR-yň gör­kez­me­si bo­ýun­ça ha­sa­ba alyn­ma­dy. Bil­şi­ňiz ýa­ly, ge­çen möw­süm­de-de Çem­pi­on­lar li­ga­sy­nyň çäk­le­rin­de “Tot­ten­ham” bi­len bo­lan du­şu­şy­gyň soň­ky mi­nut­la­ryn­da Ra­him Ster­lin­giň go­ly VAR-yň gör­kez­me­si bo­ýun­ça ha­sa­ba alyn­man­dy. “Çel­si”–“Les­ter”, “Wul­wer­hemp­ton”–“Man. Ýu­naý­ted” oýun­la­ry-da 1–1 ha­sa­byn­da ta­mam­lan­dy. Ikin­ji du­şu­şyk­da “ýu­naý­ted­li” Pol Pog­ba pe­nal­ti­ni dürs urup bil­me­di. “Pre­mi­er li­ga­nyň” 3-nji hep­de­sin­de uly du­şu­şyk­la­ryň bi­ri bo­lup, şu gün “Li­wer­pul” “En­fild Ro­ad­da” “Ar­se­na­ly” ka­bul eder.
2-nji tapgyryň netijeleri: Ar­se­nal–Býorn­li: 2–1, Ewer­ton–Wat­ford: 1–0, Braý­ton–West Ham: 1–1, A.Wil­la–Born­mut: 1–2, Nor­wiç–Nýu­kasl: 3–1, So­ut­hemp­ton-Li­wer­pul: 1–2, M. Si­ti–Tot­ten­ham: 2–2, Ş. Ýu­naý­ted–K. Pa­las: 1–0, Çel­si–Les­ter: 1–1, Wul­wer­hemp­ton–M. Ýu­naý­ted: 1–1.