Ten­nis bo­ýun­ça möw­sü­miň soň­ky, 4-nji “Uly tu­wul­ga­sy” ýa­ry­şy bo­lan “Ame­ri­ka Açyk” 26-njy aw­gust­da baş­lar. 8-nji sent­ýabr­da ta­mam­lan­jak bäs­le­şik 139-njy ge­zek ge­çi­ril­ýär. Umu­my pul gaz­na­sy 57 mil­li­on 283 müň 700 dol­la­ra deň­dir. Duşuşyklar adat­ça bol­şy ýa­ly, Nýu Ýork­da­ky US­TA Bil­lie Je­an King mil­li ten­nis kortlary mer­ke­zin­de oýnalar. Ge­çen ýyl­ky ýa­ryş­da er­kek­le­riň ara­syn­da­ No­wak Jo­ko­wiç, ze­nan­lar­dan Nao­mi Osa­ka ýe­ňi­ji bo­lup­dy.

Mek­si­ka­ly En­di Ru­iz bi­len bri­ta­ni­ýa­ly En­to­ni Jo­şua­nyň öza­ra ge­çir­jek hak­la­şyk tut­lu­şy­gy­nyň wag­ty mä­lim edil­di. Iki ta­ra­pyň yla­la­şy­gy ne­ti­je­sin­de us­sat boks­çu­lar şu ýy­lyň 7-nji de­kab­ryn­da Sa­ud Ara­bys­ta­ny­nyň Ed-Di­ri­ýa şä­he­rin­de gaý­ta­dan du­şu­şar­lar. 29 ýa­şyn­da­ky iki boks­çy­nyň il­kin­ji tut­lu­şy­gy iýun aýyn­da ge­çi­ri­lip, on­da Ru­iz ga­ra­şyl­ma­dyk ýag­daý­da gar­şy­da­şy­ny no­ka­ut bi­len ýe­ňip­di.

Er­tir, ýagny 25-nji aw­gust­da Ýa­po­ni­ýa­nyň paý­tag­ty To­kio­da dzýu­do bo­ýun­ça 33-nji Dün­ýä çem­pio­na­ty­na ba­dal­ga ber­ler. 1-nji sent­ýab­ra çen­li do­wam et­jek çem­pio­na­ta 149 ýurt­dan je­mi 860 dzýu­do­çy (519-sy er­kek, 341-si ze­nan) gat­na­şar. Tür­gen­ler çem­pio­na­tyň do­wa­myn­da 14 ag­ram de­re­je­sin­de (er­kek­ler 60, 66, 73, 81, 90, 100, 100+; ze­nan­lar 48, 52, 57, 63, 70, 78, 78+) çy­kyş eder­ler.

“Gran Tur” we­lo­si­ped bäs­le­şik­le­ri­niň 3-nji­si bo­lan “Vuel­ta a Es­pa­na” ýa­ry­şy­na şu gün de­ňiz ke­na­ryn­da­ky Tor­re­wie­ha şä­he­rin­den ba­dal­ga ber­ler. 21 tap­gyr­dan yba­rat bo­lan ýa­ryş 3 hep­de­läp do­wam eder we 15-nji sent­ýabr­da paý­tagt Mad­rid­de ta­mam­la­nar. 74-nji ge­zek ge­çi­ril­ýän bäs­le­şi­ge 22 to­par­dan je­mi 176 tür­gen gat­na­şar. Tür­gen­ler je­mi 3272,2 ki­lo­metr­lik ýol ge­çer­ler.