Os­kar­ly akt­ri­sa Me­ril Strip ta­ny­mal re­žiss­ýor Sti­wen So­der­ber­giň tä­ze fil­min­de baş keş­bi jan­lan­dy­rar. “Goý, deg­me, gür­le­sin­ler ha­ny” (Let Them All Talk) at­ly ko­me­di­ýa gör­nüş­li fil­miň sse­na­ri­si­ni De­bo­ra Aý­zen­berg ýa­zar. Film­de Me­ril Strip­den baş­ga-da Ken­daýs Ber­gen, Da­ýan­na Wiest, Lu­kas He­jes, Jem­ma Çen ýa­ly ar­tist­ler hem dür­li keşp­le­ri dö­re­der­ler. “HBO Max” te­le­ýaý­ly­myn­da gör­ke­zil­jek film­de Os­kar baý­ra­gy­nyň 3-siniň eýe­si Me­ril Strip kö­ne jo­ra­la­ry bi­len ge­ze­len­je çyk­ýan ze­nan ýa­zy­jy­nyň keş­bi­ni jan­lan­dy­rar. Fil­miň su­ra­ta al­nyş iş­le­ri Nýu Ýork­da hem-de Ang­li­ýa­da ge­çi­ri­ler. Me­ril Strip re­žiss­ýor So­der­ber­giň mun­dan öň­ki “The Laund­ro­mat” filminde hem su­ra­ta dü­şüp­di.