Dün­ýä Ral­li çem­pio­na­tyn­da (WRC) möw­sü­miň 10-njy ýa­ry­şy Ger­ma­ni­ýa­da ge­çi­ril­di. Sa­ar we­la­ýa­tyn­da ge­çi­ri­len ýa­ryş 19 tap­gyr­dan yba­rat bo­lup, on­da “Toyo­ta Ga­zoo” to­pa­ry­nyň es­to­ni­ýa­ly sü­rü­ji­si Ott Ta­nak ýe­ňiş ga­zan­dy. Ol 344,04 ki­lo­metr­lik ara­ly­gy 3 sa­gat 15 mi­nut 29,8 se­kunt­da ta­mam­lap, soň­ky 5 ýa­ryş­da 4-nji ge­zek hem­me­den öň pel­le­ha­na gel­me­gi ba­şar­dy. Bu onuň şu möw­süm­dä­ki 5-nji, kar­ýe­ra­sy bo­ýun­ça, 11-nji ýeň­şi bol­dy. Ýa­ryş­da 2–3-nji orun­la­ry hem “Toyo­ta Ga­zoo” to­pa­ry­nyň sü­rü­ji­le­ri eýe­le­me­gi ba­şar­dy. Ta­nak­dan 20,8 se­kunt az ne­ti­je gör­ke­zen bri­ta­ni­ýa­ly Kris Mee­ke 2-nji, 36 se­kunt soň pel­le­ha­na ge­len finl­ýan­di­ýa­ly Ýa­ri-Mat­ti Lat­wa­la 3-nji or­na my­na­syp bol­dy.
Bu ýa­ryş­dan soň, sa­naw­da 1-nji ha­tar­da bar­ýan Ott Ta­nak utu­gy­ny 205-e ýe­tir­di. 2-nji ha­tar­da­ky “Hy­un­dai Shell Mo­bis” to­pa­ry­nyň bel­gi­ýa­ly sü­rü­ji­si Ti­er­ri Noý­wil­liň 172 utu­gy bar. Soň­ky 6 ýy­lyň çem­pio­ny, “Cit­ro­en To­tal” to­pa­ry­nyň fran­suz pi­lo­ty Se­bas­ti­an Ožie 165 utuk bi­len 3-nji ha­tar­da bar­ýar. Möw­sü­miň no­bat­da­ky ýa­ry­şy 12–15-nji sent­ýabr ara­ly­gyn­da Tür­ki­ýe­de ge­çi­ri­ler.