Mo­to GP bo­ýun­ça dün­ýä çem­pio­na­ty­nyň möw­süm­dä­ki 12-nji ýa­ry­şy Be­ýik Bri­ta­ni­ýa “Gran Pri­sin­de” is­pa­ni­ýa­ly Aleks Rins ýe­ňiş ga­zan­dy. “Su­zu­ki Ecstar” to­pa­ry­nyň sü­rü­ji­si 5,9 ki­lo­metr­lik tras­sa­da 20 aý­la­wy 40 mi­nut 12,799 se­kuntda ge­çip, kar­ýe­ra­syn­da 2-nji sa­par 1-nji or­ny eýe­le­di. Ýa­ry­şa il­kin­ji ha­tar­dan baş­lan “Rep­sol Hon­da” to­pa­ry­nyň is­pan sü­rü­ji­si Mark Mar­kes bu ge­zek hem 2-nji ýe­re my­na­syp bol­dy. Ol mun­dan öň­ki ýa­ryş­da bol­şy ýa­ly, ýe­ne-de 1 se­kunt­da­n hem (0,013 se­kunt) az wagt gi­jä gal­dy. Çe­ke­le­şik­li ge­çen ýa­ryş­da mün­be­riň 3-nji bas­gan­ça­gy­na “Mons­ter Ener­gy Ya­ma­ha” to­pa­ry­nyň is­pan sü­rü­ji­si Ma­we­rik Win­ýa­les çyk­dy. Ol ýe­ňi­ji­den 0,620 se­kunt yza gal­dy.
Şun­luk­da, kem-kem­den ara­ny aç­ýan Mark Mar­ke­siň utuk sa­ny 250-ä ýet­di. Bri­ta­ni­ýa “Gran Pri­sin­de” awa­ri­ýa bo­lup, ýa­ry­şy ta­mam­lap bil­me­dik ita­li­ýa­ly And­rea Do­wi­zio­sy 172 utuk bi­len umu­my sa­naw­da 2-nji ha­tar­da bar­ýar. Ga­za­nan ýeň­şin­den soň, 3-nji bas­gan­ça­ga beý­ge­len Aleks Rin­siň 149 utu­gy bar. Mo­to GP-de möw­sü­miň 13-nji bäs­le­şi­gi 15-nji sent­ýabr­da San Ma­ri­no­da ge­çi­ri­ler.