Ten­nis bo­ýun­ça möw­sü­miň soň­ky “Uly tu­wul­ga” ýa­ry­şy “Ame­ri­ka Açyk­da” ze­nan­la­ryň ara­syn­da­ky fi­nal­çy­lar bel­li bol­dy. Ýa­rym fi­nal­da uk­rai­na­ly Eli­na Swi­to­li­na­ny 6:3 we 6:1 ha­sap­lar bi­len ýe­ňen ame­ri­ka­ly Se­re­na Wil­liams kar­ýe­ra­sy bo­ýun­ça “Ame­ri­ka Açyk­da” 10-njy, “Uly tu­wul­ga­lar­da” bol­sa 33-nji ge­zek fi­na­la çyk­dy. 23 “Uly tu­wul­ga­nyň” eýe­si, 37 ýa­şyn­da­ky Se­re­na fi­nal­da ka­na­da­ly Bi­an­ka And­re­es­ku bi­len du­şu­şar. Il­kin­ji ge­zek “Uly tu­wul­ga­da” fi­nal­da çy­kyş et­jek 19 ýa­şyn­da­ky And­re­es­ku ýa­rym fi­nal­da şweý­sa­ri­ýa­ly Be­lin­da Ben­çiç­den 7:6 we 7:5 ha­sap­lar bi­len üs­tün çyk­dy. Fi­nal du­şu­şy­gy şu gün ýa­ry­gi­je oý­na­lar.
Er­kek­le­riň ara­syn­da­ky fi­nal­çy­lar rus­si­ýa­ly Da­niýl Med­we­dew bi­len bol­ga­ri­ýa­ly Gri­gor Dmit­ro­wyň hem-de ita­li­ýa­ly Mat­teo Ber­ret­ti­ni bi­len is­pa­ni­ýa­ly Ra­fa­el Na­da­lyň öza­ra oýun­la­ryn­dan soň bel­li bo­lar.