Ýe­ne-de 2 ýyl­dan, has ta­ky­gy, 2022-nji ýyl­da Ka­tar­da ge­çi­ril­jek fut­bol bo­ýun­ça Dün­ýä Ku­bo­gy­nyň ny­şa­ny­nyň (Emb­lem of World Cup) ta­nyş­dy­ry­lyş da­ba­ra­sy bol­dy. Bu ny­şa­nyň esa­sy­ny ku­bo­ga meň­zeş 8-lik bel­gi­si düz­ýär. Bu bol­sa çem­pio­na­tyň du­şu­şyk­la­ry­nyň ge­çi­ril­jek sta­di­on­la­ry­ny aň­lad­ýar. Ol şol bir wag­tyň özün­de tükeniksizligi ala­mat­lan­dyr­ýan şe­ki­le hem meň­ze­ýär.