Os­kar­ly akt­ri­sa Ali­si­ýa Wi­kan­de­riň baş keşp­de su­ra­ta dü­şen “Tomb Rai­der” fil­mi­niň no­bat­da­ky­sy­na Ben Wit­li re­žiss­ýor­lyk eder. “Free Fi­re”, “High-Ri­se” ýa­ly film­ler bi­len ady­gan re­žiss­ýo­ryň tä­ze ki­no­sy­nyň sse­na­ri­si­ni Emi Jamp ýa­zar. La­ra Krof­tuň keş­bin­de ýe­ne-de Wi­kan­der çy­kyş eder. 2021-nji ýy­lyň 19-njy mar­tyn­da pro­ka­ta çy­ka­ry­ljak fil­miň su­ra­ta dü­şü­ri­liş iş­le­ri gel­jek ýy­lyň il­kin­ji çär­ýe­gin­de baş­lar. Mun­dan öň­ki “Tomb Rai­der” fil­mi­ne Ro­ar Ut­ha­ug re­žiss­ýor­lyk edip­di. 94 mil­li­on dol­lar býu­je­ti bo­lan film pro­kat­lar­dan 274 mil­li­on dol­lar ýyg­nap­dy. Ýer ge­len­de aýt­sak, şwe­si­ýa­ly akt­ri­sa Ali­si­ýa Wi­kan­der öňü­miz­dä­ki ýyl­lar­da re­žiss­ýor Ben Wit­li­niň “Freaks­hift” at­ly ki­no­syn­da-da su­ra­ta dü­şer.