Ber­k­li­dä­ki Ka­li­for­ni­ýa uni­wer­si­te­ti­niň hü­när­men­le­ri gu­rak çöl ho­wa­syn­dan suw ön­dü­rip bil­ýän en­ja­my iş­läp düz­dü­ler. En­ja­myň sy­nag mak­sat­ly ýa­sa­lan gör­nü­şi bi­len her gün­de 1,3 litr suw alyp bol­ýar. Hü­när­men­ler en­ja­myň ha­ky­ky gör­nü­şi bi­len her gün­de 20 müň litr suw ön­dü­rip bol­jak­dy­gy­ny bel­le­ýär­ler. Aras­sa suw ýa­şa­ýyş üçin örän äh­mi­ýet­li bo­lup dur­ýar. Şol se­bäp­li bu ugur­da tas­la­ma­lar dur­mu­şa ge­çi­ril­ýär. En­jam ABŞ-nyň iň gu­rak ýer­le­ri­niň bi­ri bo­lan Mo­ha­we çö­lün­de sy­nag­dan ge­çi­ril­di. Onuň il­kin­ji nus­ga­sy 2017-nji ýyl­da iş­le­nip dü­zü­lip­dir. Ikin­ji nus­ga­sy ge­çen ýyl taý­ýar­la­nyp­dy. Hü­när­men­ler soň­ky nus­ga­nyň ge­çen ýyl­da­ky­dan 10 es­se ne­ti­je­li iş­le­ýän­di­gi­ni aýd­ýar­lar. En­jam ýo­kar­sy­na ýer­leş­di­ri­len Gün pa­nel­le­ri­niň top­lan ener­gi­ýa­sy bi­len en­jam gi­je­si­ne hem iş­le­ýär. Hä­zir­ki wagt­da onuň gün­de 7-10 litr suw çy­ka­ryp bil­jek, ulu­ly­gy ho­wur­pe­je ba­ra­bar gör­nü­şi hem iş­le­nip dü­zül­ýär. Ulu­ly­gy so­wa­dy­jy­nyň­ka ba­ra­bar bo­lan gör­nü­şi bol­sa, bir ho­ja­ly­gy suw bi­len üp­jün et­mä­ge ni­ýet­le­nip, ol her gün­de 200-250 litr suw ön­dü­rer. Hü­när­men­le­riň esa­sy mak­sa­dy, bir oba­ny içim­lik suw bi­len üp­jün et­jek has uly gur­lu­şy dö­ret­mek­den yba­rat.