Ger­ma­ni­ýa­da we­lo­si­ped­le­re ba­gyş­la­nyp ge­çi­ri­len “Eu­ro­bi­ke 2019” ser­gi­sin­de iki ti­gir­li tä­sin ulag hö­dür­len­di. “Bi­anchi E-SUV” at­ly we­lo­si­pe­diň üç mo­de­li bar – “E-SUV Racer”, “E-SUV Ral­ly” we “E-SUV Adven­tu­re”. Ola­ryň äh­li­si hem berk we ýe­ňil bol­ma­gy bi­len ta­pa­wut­lan­ýar. We­lo­si­ped­ler ba­ta­re­ýa­ly he­re­ket­len­di­ri­ji­ler­den güýç al­ýar. Ulu­ly­gy bo­ýun­ça üç gör­nü­şi bo­lan we­lo­si­ped­ler­den “E-SUV Racer” ýa­ryş mak­sa­dy bi­len ön­dü­ri­lip­dir. Ol ýol­suz ýer­ler­de hem sür­mek üçin amat­ly. “E-SUV Ral­ly” mo­de­li­ni hem dür­li ýol şert­le­rin­de sü­rüp bol­ýar. “E-SUV Adven­tu­re” bol­sa, gün­de­lik dur­muş­da ulag hök­mün­de hem-de te­bi­gy ýer­le­re ge­ze­lenç edi­len­de sür­mä­ge ni­ýet­le­nip­dir. Ada­ty pe­dal­la­ry hem bo­lan mo­del­le­riň güýç­li du­ru­zy­jy ul­ga­my bar. Ulag­la­ryň in­di­ki ýyl­dan baş­lap sa­tu­wa çy­ka­ryl­jak­dy­gy mä­lim edil­di.