Formula1 bo­ýun­ça möw­sü­miň 14-nji ýa­ry­şy Ita­li­ýa “Gran Pri­sin­de” “Fer­ra­ri” to­pa­ry­nyň ýaş pi­lo­ty Şarl Lek­ler ýe­ňiş ga­zan­dy. Ýur­duň Mon­za şä­her­çe­sin­de ge­çi­ri­len ýa­ryş­da il­kin­ji ha­tar­dan bat alan Lek­ler 53 aý­la­wy 1 sa­gat 23 mi­nut 722 se­kunt­da ta­mam­lap, şu möwsümdäki hem-de karýerasyndaky bas­syr 2-nji ýeň­şi­ni ga­zan­dy. Şeý­le­lik­de, Lek­ler Ita­li­ýa “Gran Pri­sin­de” “Fer­ra­ri” to­pa­ry­na 9 ýyl­dan soň, il­kin­ji ýeň­şi­ni ga­zan­dy­ran sü­rü­ji bol­dy. Iň soň­ky sa­par bu ýer­de 2001-nji ýyl­da “Fer­ra­ri” to­pa­ry­nyň we­ki­li hök­mün­de Fer­nan­do Alon­so ýe­ňiş ga­za­nyp­dy. Ita­li­ýa “Gran Pri­sin­de” 2–3-nji orun­la­ry Bel­gi­ýa “Gran Pri­sin­dä­ki” ýa­ly, ýe­ne-de “Mercedes” to­pa­ry­nyň sü­rü­ji­le­ri paý­laş­dy­lar. Lek­ler­den 0,8 se­kunt yza ga­lan finl­ýan­di­ýa­ly Walt­te­ri Bot­tas 2-nji, 35,199 se­kunt soň pel­le­ha­na­dan ge­çen bri­ta­ni­ýa­ly Lýu­wis Ha­mil­ton 3-nji or­ny eýe­le­di. “Re­nault” to­pa­ry­nyň sü­rü­ji­le­ri Da­ni­el Rik­ki­ar­do bi­len Ni­ko Hul­ken­berg de­giş­li­lik­de, ýa­ry­şy 4–5-nji orun­lar­da ta­mam­la­dy­lar.
Ýe­ne-de 6 bäs­le­şik­den ta­mam­lan­jak For­mu­la 1 ýa­ry­şy­nda hä­zir­ki wagt­da sü­rü­ji­le­riň sa­na­wyn­da 268 utuk bi­len Lýu­wis Ha­mil­ton öň­de­li­gi­ni do­wam et­dir­ýär. Walt­te­ri Bot­ta­syň 206, Maks Wers­tap­pe­niň bol­sa 181 utu­gy bar. “Fer­ra­ri­niň” sü­rü­ji­le­ri Se­bas­ti­an Wet­tel 169, soň­ky 2 ýa­ry­şyň ýe­ňi­ji­si Şarl Lek­le­r 157 utuk top­la­dy. Möw­sü­miň no­bat­da­ky ýa­ry­şy 22-nji sent­ýabr­da Sin­ga­pur­da ge­çi­ri­ler.