Teh­no­lo­gi­ýa­nyň kä­mil­leş­me­gi aw­tou­lag se­na­ga­ty­na gö­nü­den-gö­ni tä­si­ri­ni ýe­tir­ýär. In­di aw­tou­lag­la­ryň içi kä­mil ses ul­ga­my, ek­ran we beý­le­ki teh­no­lo­gi­ýa­lar bi­len üp­jün edil­ýär. “Con­ti­nen­tal” hem-de “Leia” şe­re­ket­le­ri äý­nek­siz gö­rüp bol­ýan üç öl­çeg­li ek­ran teh­no­lo­gi­ýa­sy­ny aw­tou­lag­la­ra or­naş­dyr­ma­gy mak­sat edin­ýär­ler. Hä­zir­ki wagt­da äh­li aw­tou­lag­da di­ýen ýa­ly ek­ran bar. In­že­ner­ler mag­lu­ma­ty gys­ga wagt­da gör­kez­ýän, na­wi­ga­si­ýa, wi­deo, oýun, so­si­al tor we elekt­ron söw­da ýa­ly dür­li mak­sat­lar bi­len ulan­ma­ga ni­ýet­le­nen ek­ran­la­ry iş­läp taý­ýar­la­ýar­lar. 2022-nji ýyl­da köp­çü­lik­le­ýin önüm­çi­li­gi­ne baş­lan­jak ek­ran­lar di­ňe aw­tou­la­gyň sü­rü­ji­si­ne däl, beý­le­ki ýo­lag­çy­lar üçin hem ni­ýet­le­nip­dir. Ek­ran­lar gel­jek­de peý­da bol­jak “akyl­ly” şä­her­ler­de na­wi­ga­si­ýa-sal­gy ul­ga­myn­da has uly ýe­ňil­lik dö­re­der.