Ita­li­ýa­ly ýa­rym­go­rag­çy Klau­dio Mar­ki­zio fut­bo­ly taş­lan­dy­gy­ny ha­bar ber­di. 33 ýa­şyn­da­ky oýun­çy 2005–2018-nji ýyl­lar ara­ly­gyn­da “Ýu­wen­tus­da”, ge­çen möw­süm­de-de “Ze­nit­de” çy­kyş et­di. 2007–2008-nji ýyl­lar­da “Em­po­li­de” kä­ren­de­si­ne oý­nan Mar­ki­zio Ita­li­ýa­nyň mil­li ýy­gyn­dy­syn­da 55 oýun ge­çir­di (5 gol). Soň­ky ýyl­lar­da şi­ke­si se­bäp­li az du­şu­şyk ge­çi­ren Mar­ki­zio “Ýu­wen­tus” bi­len “Se­rie A-da” 7 çem­pi­on­lyk ga­zan­dy.