Be­ýik Bri­ta­ni­ýa­da­ky Ko­rol­ly­gyň ede­bi­ýat jem­gy­ýe­ti (Rol Society of Li­te­ra­tu­re) ýa­zy­jy­la­ryň ga­za­nan gir­de­ji­le­ri bo­ýun­ça barlag iş­le­ri­ni ge­çi­rip­dir. Bu barlag Ko­rol­ly­gyň ede­bi­ýat jem­gy­ýe­ti ta­ra­pyn­dan 2,2 müň aw­to­ryň ara­syn­da ge­çi­ri­lip, ne­ti­je­de, ede­bi­ýat­çy­la­ryň 67 gö­te­ri­mi­niň ge­çen ýyl azyn­dan 10 müň funt gir­de­ji ga­za­nan­dy­gy anyk­la­ny­lyp­dyr. Der­ňew her ede­bi­ýat­çy­nyň üç es­se köp, ýag­ny, ýyl­da 30 müň funt ýa-da on­dan hem köp girdeji ga­za­nyp bil­je­gi­ni gör­ke­zip­dir. Bel­li bol­şy ýa­ly, kä­mil dö­re­di­ji­lik üçin di­ňe bir yl­ham ýa-da ze­hin däl-de, eý­sem, baş­ga-da köp san­ly müm­kin­çi­lik­ler ge­rek eken.
Pi­ki­ri so­ra­lan aw­tor­la­ryň 80 gö­te­ri­mi dö­re­di­ji­lik joş­gu­ny üçin ýe­ke­li­ge bo­ýun bol­ma­gyň iň ze­rur gol­daw­dy­gy­ny mä­lim et­di­ler. Pi­ki­ri so­ra­lan­la­ryň 60 gö­te­ri­mi­ ru­hy gol­da­wyň, 58 gö­te­ri­mi­ ma­li­ýe ýar­da­my­nyň ze­rur­dy­gy­ny öňe sür­dü­ler.
Baş­lan­gyç ýa­zy­jy­la­ryň 67 gö­te­ri­mi­ wagt ýet­mez­çi­li­gi bi­len ýüz­be-ýüz bol­ýan eken­ler. Ola­ryň ýa­rysyn­dan gow­ra­gy – 54 gö­te­ri­mi bol­sa, öz güýç­le­ri­ne ýe­ter­lik ynam­la­ry­nyň ýok­du­gy­ny ýaň­zy­dyp­dyr­lar.