Wo­do­rod ýan­gy­jy bi­len he­re­ket ed­ýän “Toyo­ta Mi­rai” kom­pa­ni­ýa­sy­nyň 2021-nji ýyl­da­ky mo­de­li bir ge­zek­ki ýan­gy­jy bi­len 650 km ýol ge­çer. Mo­de­liň dört ýyl ozal ta­nyş­dy­ry­lan nus­ga­sy bir ge­zek ýan­gyç­dan dol­du­ry­lan­da 500 km ýol geç­ýär­di. Tä­ze ne­sil “Mi­rai” ozal­ky­syn­dan has giň, pes we kuw­wat­ly bol­ma­gy bi­len ta­pa­wut­lan­ýar. Daş­ky şe­ki­li “Coupe” ula­gy­na meň­zeş bo­lan ula­gyň için­de 12,3 dýuým­luk sen­sor ek­ran ýer­leş­di­ri­lip­dir. Ula­gyň içi­ne ýer­leş­di­ri­len 14 sa­ny ses ga­tal­dy­jy has du­ry ses ul­ga­my­ny üp­jün ed­ýär.
Wo­do­rod ýan­gy­jy daş­ky gur­şaw üçin zy­ýan­syz, em­ma gym­mat ýan­gyç ha­sap­lan­ýar. Se­bä­bi bu ýan­gy­jy we bu ýan­gyç­dan peý­da­lan­ýan ula­gy ön­dür­mek ýo­ka­ry teh­no­lo­gi­ýa ta­lap ed­ýär. Em­ma ony ön­dür­mek üçin çig mal hök­mün­de ener­gi­ýa hem-de suw ýe­ter­lik. Şeý­le bo­lan­soň, hü­när­men­ler, esa­san, Gün pa­nel­le­rin­den al­nan ener­gi­ýa ar­ka­ly bu ýan­gy­jy ýe­ter­lik muk­dar­da ön­dü­rip bol­jak­dy­gy­ny bel­le­ýär­ler. Bu ýan­gyç bi­len iş­le­ýän ulag­lar wo­do­ro­dy iş­läp, on­dan al­nan ener­gi­ýa bi­len iş­le­ýär. Mu­nuň ne­ti­je­sin­de di­ňe bug çyk­ýar. Hä­zir­ki wagt­da az san­ly ulag bu teh­no­lo­gi­ýa­dan peý­da­lan­ýar.