Ýew­ro­pa Bi­le­le­şi­gi­niň döw­let we hö­kü­met ýol­baş­çy­la­ry­nyň sam­mi­tin­de Kris­tin La­gar­d Ýew­ro­pa­nyň Mer­ke­zi ban­ky­nyň baş­ly­gy we­zi­pe­si­ne tas­syk­la­ndy. Ol şu ýy­lyň 1-nji no­ýab­ryn­da Ma­rio Dra­gi­niň ýe­ri­ne ge­ler. Bu ba­ra­da Brýus­sel­de ge­çi­ri­len sam­mi­tiň jem­leý­ji be­ýa­na­tyn­da mä­lim edil­ýär. Ma­rio Dra­gi­n 2011-nji ýyl­dan bä­ri Ýew­ro­pa­nyň Mer­ke­zi ban­ky­nyň baş­ly­gy we­zi­pe­si­ni eýe­läp gel­ýär­di.
Ýew­ro­pa­nyň Mer­ke­zi ban­ky 1998-nji ýyl­da ma­li­ýe dur­nuk­ly­ly­gy­ny üp­jün et­mek we ýew­ro zo­la­gyň döw­let­le­ri­niň wal­ýu­ta-ma­li­ýe sy­ýa­sa­ty­ny saz­la­mak mak­sa­dy bi­len dö­re­dil­di.
Ozal ha­bar ber­li­şi ýa­ly, Ýew­ro­pa Bi­le­le­şi­gi­niň 2-nji iýul­da ge­çi­ren mas­la­ha­tyn­da La­gar­dyň Ýew­ro­pa­nyň Mer­ke­zi ban­ky­nyň baş­ly­gy we­zi­pe­si­ne da­laş­gär­di­gi tas­syk­lan­dy. Şon­da La­gard Hal­ka­ra Pul Gaz­na­sy­nyň do­lan­dy­ry­jy di­rek­to­ry we­zi­pe­si­ni ýe­ri­ne ýe­tir­me­gi wagt­la­ýyn bes ed­ýän­di­gi­ni, 16-njy iýul­da bol­sa, we­zi­pe­sin­den çe­kil­ýän­di­gi­ni mä­lim edip­di. Bu ka­rar 12-nji sent­ýabr­da öz güý­jü­ne gi­rdi.
Ýew­ro­pa­nyň Mer­ke­zi ban­ky­nyň hä­zir­ki baş­ly­gy Ma­rio Dra­gi­dir. 63 ýaş­ly Kris­tin La­gard Fran­si­ýa­nyň yk­dy­sa­dy­ýet we ma­li­ýe mi­nist­ri we­zi­pe­si­ni eýe­län il­kin­ji ze­nan­dyr, soň­ra ol Hal­ka­ra Pul Gaz­na­sy­na ýol­baş­çy­lyk et­di.