PSŽ, “Ba­wa­ri­ýa”, “Man­çes­ter Si­ti” klub­la­ry 3-nji tap­gyr­da hem ýe­ňiş ga­za­nyp, utuk­la­ry­ny 9-a ýe­tir­di­ler. Bu tap­gyr­da 54 gol ha­sa­ba alyn­dy. 7 oýun­da myh­man­lar ýe­ňiş ga­za­nyp, 2 du­şu­şyk hem deň­lik­de ta­mam­lan­dy. Bu tap­gyr­da iň­lis klub­la­ry­nyň 4-si hem ýe­ňiş ga­za­nyp, ola­ryň 3-si uly ha­sap bi­len gar­şy­daş­la­ryn­dan üs­tün çyk­dy. Is­pan klub­la­ry­nyň 3-si ýe­ňiş ga­za­nyp, 1-i deň­me-deň oý­na­dy. Ital­ýan­la­ryň hem 3 klu­by gar­şy­daş­la­ry­ny ýeň­li­şe se­ze­war et­di. 4 klub bi­len we­kil­çi­lik ed­ýän Ger­ma­ni­ýa­nyň 2 klu­by 3 utuk ga­zan­dy. Bel­gi­ýa­nyň klub­la­ry uly ha­sap­ly utu­lan bol­sa, rus to­par­la­ry-da öňe saý­la­nan­dyk­la­ry­na ga­ra­maz­dan, 2–1 ha­sa­byn­da ýe­ňil­di­ler.
Mbap­pe Mes­si­niň re­kor­dy­ny tä­ze­le­di
“A” to­par­ça­da PSŽ myh­man­çy­lyk­da “Klub Brýug­ge­ni” 5–0 ha­sa­byn­da ýeň­di. Gol­la­ryň 2-si­ni Mau­ro Ikar­di, 3-si­ni bol­sa, Ki­li­an Mbap­pe der­we­zä gi­riz­di. Çem­pi­on­lar li­ga­syn­da­ky 15-nji go­lu­ny ge­çi­ren Mbap­pe bu gör­ke­zi­jä ýe­ten iň ýaş fut­bol­çy bol­dy (20 ýaş 306 gün). Öň­ki re­kord Lio­nel Mes­sä de­giş­li­di (21 ýaş 288 gün). “Re­al Mad­rid” bol­sa, myh­man­çy­lyk­da To­ni Kroo­suň 18-nji mi­nut­da­ky ýe­ke-täk go­ly bi­len “Ga­la­ta­sa­raý­dan” üs­tün çy­kyp, şu möw­süm­dä­ki il­kin­ji ýeň­şi­ni ga­zan­dy. Bu tap­gyr­da-da gol ge­çi­rip bil­me­dik “Ga­la­ta­sa­raý” 3 oýun­dan soň, ta­pa­wut­la­nyp bil­me­dik ýe­ke-täk klub­dur.

Le­wan­dows­ki 5-nji or­na geç­di
“B” to­par­ça­da­ky 2 du­şu­şyk­da hem 5 gol ge­çi­ril­di. Mun­dan öň­ki tap­gyr­da “Ba­wa­ri­ýa­dan” 7–2 as­gyn ge­len “Tot­ten­ham” öz me­ýdan­ça­syn­da “Srwe­na Zwez­da” to­pa­ry­nyň to­run­dan jo­gap­syz 5 gol gi­riz­di. Gol­la­ry Har­ri Keýn (2), Hyn Min-son (2) hem-de Erik La­me­la der­we­zä gö­nük­dir­di. Gar­şy­lyk­ly gol­la­ryň ge­çi­ri­len du­şu­şy­gyn­da-da “Ba­wa­ri­ýa” myh­man­çy­lyk­da “Olim­pia­ko­sy” 3–2 ha­sa­byn­da ýeň­di. Ne­mes to­pa­ry­nyň gol­la­ry­nyň 2-si­ni Ro­bert Le­wan­dows­ki öz ady­na ýaz­dyr­dy. Onuň Çem­pi­on­lar li­ga­syn­da ge­çi­ren gol­la­ry­nyň sa­ny 58-e ýe­tip, ol gol­lan­di­ýa­ly Ru­ud Wan Nis­tel­ro­oý­dan öňe saý­lan­dy. Pol­şa­ly hü­jüm­çi 60 gol­ly Ka­rim Ben­ze­ma­dan soň, 5-nji ha­tar­da bar­ýar. “C” to­par­ça­da ýa­ry­şyň deb­ýu­tan­ty “Ata­lan­ta” myh­man­çy­lyk­da Ma­li­nows­ki­niň go­ly bi­len ha­sa­by aç­dy. Ýö­ne 1-nji ýa­rym ta­mam­lan­man­ka “Man­çes­ter Si­ti” Ague­ro­nyň gol­la­ry bi­len öňe saý­lan­ma­gy ba­şar­dy. 2-nji ýa­rym­da-da Ra­him Ster­lin­giň het-tri­gi iň­lis klu­bu­na uly ha­sap­ly (5–1) ýe­ňiş ge­tir­di. Do­nes­kiň “Şaht­ýo­ry” bi­len Zag­re­biň “Di­na­mo” to­pa­ry­nyň ara­syn­da­ky oýun­da ýe­ňiş ga­za­nan bol­ma­dy (2–2). “D” to­par­ça­da “Ýu­wen­tus” bi­len “Lo­ko­mo­tiw” du­şu­şyp, oýun 2–1 ha­sa­byn­da ýer eýe­le­ri­niň peý­da­sy­na ta­mam­lan­dy. Myh­man­lar Alek­seý Mi­ran­çu­gyň 30-njy mi­nut­da­ky go­ly bi­len öňe saý­lan­dy. Bu ha­sap oý­nuň soň­ky 13 mi­nu­dy­na çen­li do­wam et­di. 77-nji we 79-njy mi­nut­lar­da owa­dan ur­gu­la­ry ýe­ri­ne ýe­ti­ren Pau­lo Di­ba­la to­pa­ry­na ýe­ňiş ge­ti­ren oýun­çy bol­dy. Beý­le­ki du­şu­şyk­da “At­le­ti­ko Mad­rid” öz meý­dan­ça­syn­da “Ba­ýe­ri” Al­wa­ra Mo­ra­ta­nyň ýe­ke-täk go­ly bi­len 1–0 ha­sa­byn­da ýeň­di. “Ba­ýe­r” to­pa­ry edil “Ata­lan­ta” ýaly 3-nji tap­gyr­da-da ýeň­li­şe se­ze­war bol­dy.
Mes­si­niň no­bat­da­ky re­kor­dy
“E” to­par­ça­da­ky 2 oýun­da-da myh­man­lar ýe­ňiş ga­za­nyp, häzirki çempion “Li­wer­pul” “Gen­ki” 4–1, “Na­po­li” bol­sa, “RB Sals­bur­gy” 3–2 ut­dy. “Li­wer­pu­lyň” gol­la­ry­ny Oks­leýd-Çem­ber­leýn (2), Ma­ne hem-de Sa­lah der­we­zä gi­riz­di. Beý­le­ki oýun­da bol­sa ýer eýe­le­ri­niň adyn­dan Ha­land (2), “Na­po­li­niň” adyn­dan hem Mer­tens (2) bi­len In­sin­ýe ta­pa­wut­lan­dy. “F” to­par­ça­da “Bar­se­lo­na” myh­man­çy­lyk­da “Sla­wi­ýa­ny” 2–1 ýeň­di. Oýun­da 3-nji mi­nut­da ha­sa­by açan Lio­nel Mes­si Çem­pi­on­lar li­ga­sy­nyň ta­ry­hyn­da to­par­ça­lar­da yz­ly-yzy­na 15 möw­süm­de gol ge­çi­ren il­kin­ji fut­bol­çy bol­dy. Beý­le­ki oýun­da “In­ter” klu­by “Bo­rus­si­ýa Dort­mund” to­pa­ryn­dan Lautara Mar­ti­nes we Kand­re­wa­nyň gol­la­ry bi­len 2–0 üs­tün çy­kyp, il­kin­ji ýeň­şi­ni ga­zan­dy. “G” to­par­ça­da bir­meň­zeş ha­sap­da ta­mam­la­nan oýun­lar­da “Le­ip­sig” “Ze­ni­ti”, “Ben­fi­ka” bol­sa “Lio­ny” 2–1 ha­sa­byn­da ýeň­di. “H” to­par­ça­da “Çel­si” myh­man­çy­lyk­da il­kin­ji 2 oý­nun­da ýe­ňiş ga­za­nan “Aýak­sy” Mi­çu Bat­şua­ýi­niň 86-njy mi­nut­da­ky ýe­ke-täk go­ly bi­len 1–0 ut­dy. “Lill”–“Wa­len­si­ýa” du­şu­şy­gyn­da is­pan to­pa­ry 63-nji mi­nut­da Çe­ry­şe­wiň go­ly bi­len 1–0 öňe saý­lan­dy. Ýö­ne 90+5-nji mi­nut­da Iko­ne ha­sa­by deň­läp, “Lil­li” ýeň­liş­den ha­las et­di.
To­par­ça­lar­da­ky 4-nji oýun­lar 5–6-njy no­ýabr­da oý­na­lar.