Şi­ke­si se­bäp­li köp wagt­lap çy­kyş e­dip bilmedik bri­ta­ni­ýa­ly ten­nis­çi En­di Mýur­reý 2,5 ýyl­dan soň, ilkinji çem­pi­on­lygyny ga­zan­dy. 32 ýa­şyn­da­ky ten­nis­çi Bel­gi­ýa­nyň Ant­wer­pen şä­he­rin­de ge­çi­ri­len “Ýew­ro­pa Açyk­” ýaryşynda ýe­ňi­ji bol­dy. Ol 2 sa­gat 28 mi­nut­lap do­wam eden fi­nal­da şweý­sa­ri­ýa­ly Stan Waw­rin­ka­ny 2:1 ha­sa­byn­da ýeň­di. 1-nji set­de 6:3 utu­lan Mýur­reý soň­ky 2 set­de 6:4 ha­sap­lar bi­len gar­şy­da­şyn­dan üs­tün çyk­dy. Soň­ky sa­par 2017-nji ýyl­da Du­baý­da ýe­ňiş ga­za­nan Mýur­reý 46-njy ATP ku­bo­gy­ny as­ma­na gö­ter­di.