ABŞ-nyň Flo­ri­da şta­tyn­da elekt­ro­gi­ta­ranyň keş­bin­de tä­ze myh­man­ha­na gu­rul­dy. Be­ýik Bri­ta­ni­ýa­nyň ady ro­wa­ýa­ta öw­rü­len “Led Zep­pe­lin” saz to­pa­ry­nyň esas­lan­dy­ry­jy­sy Jim­mi Peý­jiň gi­ta­rasy­nyň keş­bin­de gur­lan myh­man­ha­na­nyň be­ýik­li­gi 135 met­re deň­dir. Ada­ty bol­ma­dyk bu bi­na “Se­mi­no­le Hard Rock” kom­pa­ni­ýa­sy­nyň tas­la­ma­sy esa­syn­da gu­rul­dy. Ol şta­tyň myh­man­ha­na işe­wür­li­gi­niň üs­tü­ni ýe­ti­rip, daş­ky keş­bi bi­len şä­he­re tä­ze owa­dan­lyk çaý­dy.

600 tö­we­re­gi ota­gy bo­lan myh­man­ha­na üçin 1,5 mil­liard dol­lar sarp edil­di.