Dün­ýä Ral­li çem­pio­na­tyn­da möw­sü­miň ta­mam­lan­ma­gy­na 1 ýa­ryş ga­lan­da, “Toyo­ta Ga­zoo Racing” to­pa­ry­nyň es­to­ni­ýa­ly sü­rü­ji­si Ott Ta­nak bi­len onuň kö­mek­çi­si fran­si­ýa­ly Ju­li­en Ing­ras­sia çem­pi­on­ly­gy­ny yg­lan et­di. Ola­ra çem­pi­on­lyk üçin Is­pa­ni­ýa­nyň Tar­ra­go­na şä­he­rin­de ge­çi­ri­len Ka­ta­lu­n­ýa Ral­li­sin­de 2-nji ýer hem ýe­ter­lik bol­dy. “Hy­un­dai Shell Mo­bis” to­pa­ry­nyň bel­gi­ýa­ly sü­rü­ji­si Ti­er­ri Noý­wil­liň 3 sa­gat 7 mi­nut 39,6 se­kunt­lyk gör­ke­zi­ji bi­len ýe­ňiş ga­za­nan ýa­ry­şyn­da Ott Ta­nak gar­şy­da­şyn­dan 17,2 se­kunt soň pel­le­ha­na ge­lip, 2-nji ýe­ri eýe­le­di. Utu­gy­ny 263-e ýe­ti­ren Ott Ta­nak Dün­ýä Ral­li çem­pio­na­tyn­da çem­pi­on­lyk ga­za­nan il­kin­ji es­to­ni­ýa­ly sü­rü­ji bol­dy. “Toyo­ta” to­pa­ry­na 15 ýyl­dan soň il­kin­ji çem­pi­on­ly­gy­ny ga­zan­dy­ran Ta­nak Dün­ýä Ral­li çem­pio­na­tyn­da ýe­ňiş ga­za­nan 20-nji pi­lot hök­mün­de ta­ry­ha gir­di. Soň­ky 16 ýyl­da­ky fran­suz sü­rü­ji­le­ri­niň, iki at­daş – Se­bas­ti­an Lýob bi­len Ožie­niň üs­tün­li­gi­ni soň­lan­dy­ran Ott Ta­nak kar­ýe­ra­sy bo­ýun­ça 12 Ral­li ýa­ry­şyn­da ýe­ňiş ga­zan­dy. Ka­ta­lun­ýa Ral­li­sin­de 3-nji ýe­re “Hy­un­dai Shell Mo­bis” to­pa­ry­nyň is­pan sü­rü­ji­si Da­ni Sor­do my­na­syp bol­dy. Möw­sü­miň soň­ky ýa­ry­şy 14-nji no­ýabr­da Awst­ra­li­ýa­da ge­çi­ri­ler.

1973-nji ýyl­dan bä­ri ge­çi­ri­lip ge­lin­ýän Dün­ýä Ral­li çem­pio­na­tyn­da iň köp çem­pi­on­lyk ga­za­nan sü­rü­ji fran­si­ýaly Se­bas­ti­an Lýob bo­lup, ol yz­ly-yzy­na 9 ge­zek çem­pi­on di­ýen ady eýe­le­di. Bu ugur­da 2-nji bas­gan­çak­da baş­ga bir fran­si­ýa­ly Se­bas­ti­an Ožie bo­lup, ol şu möw­sü­me çen­li yz­ly-yzy­na 6 çem­pi­on­lyk ga­zan­dy. Finl­ýan­di­ýa­ly sü­rü­ji­ler Ýu­ha Kank­ku­nen bi­len Tom­mi Mak­ki­nen 4 ge­zek çem­pi­on bol­ma­gy ba­şar­dy. Ger­ma­ni­ýa­ly Wal­ter Rörl, ita­li­ýa­ly Mi­ki Bia­son, is­pa­ni­ýa­ly Kar­los Saýns, finl­ýan­di­ýa­ly Mar­kus Grön­holm da­gy 2 ge­zek çem­pi­on bo­lan sü­rü­ji­ler­dir. Bu­lar­dan baş­ga-da 12 sü­rü­ji 1 ge­zek çem­pi­on bol­dy.