Reg­bi bo­ýun­ça Ýa­po­ni­ýa­da ge­çi­ri­len 9-njy Dün­ýä Ku­bo­gyn­da Gü­nor­ta Af­ri­ka­nyň ýy­gyn­dy­sy çem­pi­on bol­ma­gy ba­şar­dy. Af­ri­ka­ly­lar fi­nal­da Ang­li­ýa­nyň ýy­gyn­dy­sy bi­len du­şuş­dy. Ýo­ko­ha­ma şä­he­rin­dä­ki oý­na­lan fi­na­la 70103 jan­kö­ýer to­ma­şa edip, oýun­da fran­si­ýa­ly Že­rom Gar­ses jür­le­wük çal­dy. Du­şu­şyk­da Gü­nor­ta Af­ri­ka­nyň ýy­gyn­dy­sy 32:12 ha­sa­byn­da ýe­ňiş ga­zan­dy. Şun­luk­da, Gü­nor­ta Af­ri­ka­nyň ýygyndysy 3-nji ge­zek çem­pi­on bo­lup, bu ugur­da Tä­ze Ze­lan­di­ýa­nyň re­kor­dy­ny paý­laş­dy. Gü­nor­ta Af­ri­ka­nyň ýy­gyn­dy­sy mun­dan ozal 1995-nji ýyl­da Tä­ze Ze­lan­di­ýa­ny, 2007-nji ýyl­da bol­sa, şu ýyl­ky fi­nal­çy Ang­li­ýa­nyň ýy­gyn­dy­sy­ny ýe­ňip­di. Ang­li­ýa bol­sa 1991-nji we 2007-nji ýyl­lar­dan soň, 3-nji ge­zek fi­nal­da as­gyn gel­di.

Üçün­ji ýer üçin ge­çi­ri­len du­şu­şyk­da Tä­ze Ze­lan­di­ýa bi­len Uel­siň ýy­gyn­dy­la­ry du­şuş­dy. 40:17 ha­sa­byn­da ýe­ňiş ga­za­nan Tä­ze Ze­lan­di­ýa­nyň ýy­gyn­dy­sy 3-nji ge­zek bü­rünç me­da­la my­na­syp bol­dy.

1987-nji ýyl­dan bä­ri her 4 ýyl­da bir ge­zek ge­çi­ril­ýän Dün­ýä Ku­bo­gyn­da Tä­ze Ze­lan­di­ýa bi­len Gü­nor­ta Af­ri­ka­nyň ýy­gyn­dy­la­ry 3 çem­pi­on­lyk ga­zan­an bolsa, Awst­ra­li­ýa 2, Ang­li­ýa 1 sa­par çem­pi­on bol­ma­gy ba­şar­dy. Tä­ze Ze­lan­di­ýa­nyň reg­bi ýy­gyn­dy­sy ge­çi­ri­len 9 ýa­ry­şyň 8-sin­de ýa­rym fi­na­la çy­kyp, 7-sin­de öň­dä­ki 3 or­ny eýe­le­di. Olar 1 ge­zek fi­nal­da utu­lyp, 3 ge­zek 3-nji ýe­re my­na­syp bol­dy. Ang­li­ýa bi­len bir ha­tar­da Fran­si­ýa­nyň ýy­gyn­dy­sy 3 ge­zek fi­nal­da gar­şy­daş­la­ryn­dan as­gyn gel­di. Çem­pio­nat no­bat­da­ky ge­zek 2023-nji ýyl­da Fran­si­ýa­da ge­çi­ri­ler.