Ýy­lyň üçün­ji çär­ýe­gin­de öň­de­ba­ry­jy te­le­fon ön­dü­ri­ji­le­ri­niň tä­ze sa­na­wy mä­lim edil­di. IDC mas­la­hat be­riş şe­re­ke­ti­niň ýaý­ra­dan mag­lu­mat­la­ry­na gö­rä, üç aýyň do­wa­myn­da glo­bal ba­zar­da 358 mil­li­on 300 müň tä­ze te­le­fon sa­ty­lyp­dyr. Bir­nä­çe ýyl­dan bä­ri bu ugur­da sa­na­wyň ba­şy­ny çek­ýän “Sam­sung” 78,2 mil­li­on te­le­fon sa­typ­dyr. Şeý­le­lik­de, “Sam­sung” te­le­fon­la­ry ba­za­ryň 21,8 gö­te­ri­mi­ni eýe­läp­dir. Hy­ta­ýyň “Hua­wei” kom­pa­ni­ýa­sy­nyň sa­tu­wy 66,6 mil­li­on bo­lup­dyr. Bu gör­ke­zi­ji sa­ty­lan te­le­fon­la­ryň 18,6 gö­te­ri­mi­niň hy­taý bren­di­ne de­giş­li­di­gi­ni gör­kez­ýär. Üçün­ji ýe­ri “App­le” ame­ri­kan kom­pa­ni­ýa­sy eýe­le­ýär. Önüm­çi­li­gi­niň uly bö­le­gi Hy­taý­da we Taý­wan­da ama­la aşy­ryl­ýan “iP­ho­ne” smart­fon­la­ryn­dan 46,6 mil­lio­ny sa­ty­lyp­dyr. Bu gör­ke­zi­ji glo­bal te­le­fon ba­za­ry­nyň 13 gö­te­ri­mi­ne ga­bat gel­ýär. De­giş­li dö­wür­de “App­le”-iň sa­tu­wy­nyň 0,6 gö­te­rim pe­se ga­çan­dy­gy mä­lim edil­di. Hy­ta­ýyň beý­le­ki bir kom­pa­ni­ýa­sy bo­lan “Xiao­mi” 32,7 mil­li­on smart­fon sa­typ­dyr. Bu gör­ke­zi­ji­niň ge­çen ýyl­da­ky­dan 3,3 gö­te­rim pes­di­gi mä­lim edil­ýär. Il­kin­ji bäş­li­giň soň­ky bas­gan­ça­gy­na ýer­le­şen “Op­po” kom­pa­ni­ýa­sy­nyň smart­fon­la­ryn­dan 31,2 mil­lio­ny sa­tyn al­nyp­dyr. Soň­ky wagt­lar­da 5G aý­ra­tyn­lyk­ly te­le­fon­la­ry ön­dür­mä­ge has köp üns ber­ýän “Op­po”-nyň sa­tu­wy ge­çen ýyl­da­ky­dan 4,2 gö­te­rim ýo­ka­ry bo­lup­dyr.