Is­pa­ni­ýa­nyň “La Li­ga­syn­da” öň­de­ba­ry­jy­lar “Bar­se­lo­na­dyr” “Re­al Mad­rid” 3 utu­gy 4 gol­ly ýe­ňiş bi­len ga­zan­dy. Mes­si­niň het-trik eden oý­nun­da “Bar­se­lo­na” öz meý­dan­ça­syn­da “Sel­ta­ny” 4-1 ýeň­di. “La Li­ga­da­ky” 34-nji het-tri­gi ha­sa­ba al­nan Mes­si bu ugur­da Kris­tia­no Ro­nal­do bi­len deň­leş­di. “Eý­ba­ry” 4–0 ýe­ňen “Re­al Mad­ri­diň” gol­la­ry­ny Ben­ze­ma (2), Ra­mos hem-de Wal­wer­de der­we­zä gi­riz­di. Se­wil­ýa şä­he­ri­niň “El Gran” der­bi­sin­de-de “Se­wil­ýa” to­pa­ry myh­man­çy­lyk­da “Be­ti­si” 2–1 ha­sa­byn­da ýeň­li­şe se­ze­war et­di.
* * *
Ang­li­ýa­nyň çem­pio­na­tyn­da 12-nji tap­gy­ryň mer­ke­zi du­şu­şy­gyn­da sa­na­wyň li­de­ri “Li­wer­pul” öz meý­dan­ça­syn­da “Man­çes­ter Si­ti­ni” 3–1 ha­sa­byn­da ýeň­di. Fa­bi­nio­nyň, Sa­la­hyň hem-de Ma­ne­niň gol­la­ry bi­len ýeň­şi­ni baý­ram eden “Li­wer­pul” 8 utuk öňe saý­lan­dy. Tap­gy­ryň ýe­ne bir esa­sy du­şu­şyk­la­ry­nyň bi­rin­de “Les­ter Si­ti” öz meý­dan­ça­syn­da “Ar­se­nal­dan” War­di we Mad­di­so­nyň gol­la­ry bi­len 2–0 üs­tün çyk­dy. Bu ýe­ňiş­den soň, “Les­ter” 2-nji, “Kris­tal Pa­la­sy” 2–0 ýe­ňen “Çel­si” bol­sa, 3-nji or­na beý­gel­di.
* * *
Ita­li­ýa­­da “Ýu­wen­tus” öz meý­dan­ça­syn­da “Mi­la­ny” Ro­nal­do­nyň or­nu­na meý­dan­ça gi­ren Pau­lo Di­ba­la­nyň ýe­ke-täk go­ly bi­len 1–0 ut­dy. “Se­rie A-da” 3 oý­nuň 0–0 gu­ta­ran tap­gy­ryn­da “Ka­lia­ri” öz meý­dan­ça­syn­da “Fio­ren­ti­na­ny” 5–2 ýeň­di. Paý­tag­tyň “La­sio­sy” Rim­de “Leç­çe­den” 4–2 üs­tün çy­kan bol­sa, “Ro­ma” myh­man­çy­lyk­da “Par­ma­dan” 2–0 as­gyn gel­di.
* * *
Ger­ma­ni­ýa­nyň “Bun­des­li­ga­syn­da” “Der Klas­si­ker” der­bi­sin­de “Ba­wa­ri­ýa” öz meý­dan­ça­syn­da Dort­mun­dyň “Bo­rus­si­ýa­sy­ny” 4–0 ut­dy. Gol­la­ryň 2-si­ni Le­wan­dows­ki, beý­le­ki­le­ri-de Gnab­ri bi­len Hum­mels öz der­we­ze­sin­den ge­çir­di. Bu du­şu­şyk­da-da ta­pa­wut­la­nan Le­wan­dows­ki­niň çem­pio­nat­da­ky gol­la­ry­nyň sa­ny 16-a ýet­di. Mun­dan öň­ki tap­gyr­da “Maýn­sy” 8–0 ýe­ňen “Le­ip­sig” bu ge­zek myh­man­çy­lyk­da “Hert­dan” 4–2 üs­tün çyk­dy. Gol­la­ryň iki­si­ni Ti­mo Wer­ner der­we­zä gi­riz­di. Çem­pio­nat­da “Wer­de­ri” 3–1 ýe­ňen “Bo­rus­si­ýa M” to­pa­ry­nyň li­der­li­gi do­wam ed­ýär.
* * *
Fran­si­ýa­nyň çem­pio­na­tyn­da PSŽ myh­man­çy­lyk­da “Brest­den” Di Ma­ri­ýa we Ikar­di­niň gol­la­ry bi­len 2–1 üs­tün çyk­dy. Tap­gy­ryň mer­ke­zi oý­nun­da-da “Mar­sel” Dmit­ri Pa­ýe­tiň gol­la­ry bi­len “Lio­ny” 2–1 ýeň­di.
* * *
Rus­si­ýa­nyň “Pre­mi­er” li­ga­syn­da “Ze­nit” myh­man­çy­lyk­da “Ar­se­nal Tu­la­ny” Ser­dar Az­mu­nyň 63-nji mi­nut­da­ky go­ly bi­len ut­dy. “Lo­ko­mo­tiw” bol­sa, öz meý­dan­ça­syn­da “Kras­no­dar” bi­len 1–1 deň­me-deň oý­nap, 2 utuk ýi­tir­di.