Dünýä Kubogy – 2022 we Aziýa Kubogy – 2023 futbol ýaryşlarynyň saýlama tapgyrynyň “H” toparçasynda çykyş edýän Türkmenistanyň ýygyndysy nobatdaky duşuşygynda Şri Lankanyň ýygyndysy bilen Aşgabatda duşuşar. Ertir “Köpetdag” stadionynda oýnaljak oýun 16:00-da başlanar. Oýna katarly Saud Aly Al-Abda eminlik eder. Oňa Ýusuf Aref Al-Şamari bilen Zahy Snaid Alşammari ýardam berer. Duşuşykda ildeşlerimiz ýaşyl, myhmanlar sary köýnekçede çykyş eder.

Bu duşuşyk Türkmenistan bilen Şri Lankanyň ýygyndylarynyň arasyndaky 6-njy duşuşyk bolup, ildeşlerimiz mundan 5 oýnuň 4-sinde garşydaşlaryndan üstün çykmagy başardy. 1 duşuşyk hem deňlikde tamamlandy. Gollarda ildeşlerimiz 10-2 öňde.

2003-nji ýyldaky 2 oýunda-da türkmen futbolçylary ýeňiş gazanypdy. Ýagny Aşgabatda 1-0, myhmançylykda 3-0 ýeňiş gazanan ildeşlerimiz 2004-nji ýylda paýtagtymyzda 2-0 ýeňipdi. Myhmançylykdaky oýun 2-2 deňlikde tamamlanyp ýeňiş gazanan bolmandy. Iki toparyň arasyndaky 5-nji duşuşyk şu ýylyň sentýabr aýynda Kolombo şäherinde oýnalyp, türkmen futbolçylary 2-0 hasabynda ýeňşini baýram edipdi. 

Toparçadaky beýleki duşuşykda Liwan bilen KHDR duşuşar. Häzirki wagtda toparçada 8 utuk bilen öňde barýan Koreýa Respublikasy bu tapgyryň duşuşygyny goýberer.