Ang­li­ýa­nyň “Pre­mi­er li­ga­syn­da” möw­sü­me şow­suz baş­lan, Çem­pi­on­lar li­ga­sy­nyň soň­ky fi­nal­çy­sy “Tot­ten­ham” to­pa­ry ar­gen­ti­na­ly tä­lim­çi­si Mau­ri­sio Po­çet­ti­no­ny we­zi­pe­sin­den bo­şat­dy. 2014-nji ýy­lyň ma­ýyn­da “Tot­ten­ha­myň” tä­lim­çi­si bo­lan Po­çet­ti­no 5,5 ýy­lyň do­wa­myn­da lon­don­ly­lar bi­len 293 du­şu­şyk (202-si “Pre­mi­er li­ga­da”) ge­çir­di. 47 ýaş­ly tä­lim­çi şol oýun­la­ryň 159-syn­da ýe­ňiş ga­za­nyp, 72-sin­de ýeň­li­şe se­ze­war bol­dy. “Tot­ten­ham” Po­çet­ti­no­nyň döw­rün­de çem­pio­na­ty 4 ge­zek öň­dä­ki 4-lik­de ta­mam­la­dy. Po­çet­ti­no “Tot­ten­ham” to­pa­ry bi­len iň köp du­şu­şyk ge­çi­ren tä­lim­çi bol­dy.

Hä­zir­ki wagt­da 12 tap­gyr­da 14 utuk top­lap, 14-nji ha­tar­da bar­ýan “Tot­ten­ham” to­pa­ry­nyň ýol­baş­çy­la­ry Po­çet­ti­no­nyň or­nu­na por­tu­ga­li­ýa­ly us­sat tä­lim­çi Žo­ze Mou­ri­nio­ny we­zi­pä bel­le­di. 56 ýaş­ly tä­lim­çi tä­ze klu­by bi­len 2023-nji ýy­lyň tom­su­na çen­li de­giş­li bo­lan şert­na­ma bag­laş­dy. Kar­ýe­ra­sy bo­ýun­ça on­lar­ça ku­bok ga­za­nan Mou­ri­nio “Ben­fi­ka”, “Uniao de Lei­ria”, “Por­to”, “Çel­si”, “In­ter”, “Re­al Mad­rid”, ýe­ne-de “Çel­si”, “Man­çes­ter Ýu­naý­ted” klub­la­ry­na tä­lim ber­di. Ol tä­ze to­pa­ryn­dan ýyl­lyk 15 mil­li­on funt hak alar.