NBA-da möw­sü­me şow­ly baş­lan we yzy­gi­der­li ýe­ňiş­ler ga­zan­ýan “Los An­je­les Leý­kers” öz meý­dan­ça­syn­da “Ok­la­ho­ma Si­ti Tan­der­i” 112:107 ha­sa­byn­da ýeň­di. Du­şu­şyk­da 34 ýa­şyn­da­ky su­per ýyl­dyz LeB­ron Jeýms 25 utuk, 11 ri­baund hem-de 10 asist­lik gör­ke­zi­ji­ler bi­len çy­kyş et­di. Şun­luk­da, Jeýms NBA-da­ky äh­li to­pa­ryň (30 topar) gar­şy­sy­na “trip­le-do­ub­le” (3 gör­ke­zi­ji­de-de 10 we 10-dan ýo­ka­ry ne­ti­je­ler ga­zan­mak) eden il­kin­ji bas­ket­bol­çy bol­dy.