Futbol boýunça geljek ýylyň tomsunda geçiriljek 16-njy Ýewropa çempionatynyň toparçalarynyň bijeleri çekildi. Rumyniýanyň paýtagty Buharest şäherinde geçirilen bije çekiliş dabarasyna futbol dünýäsiniň öňki-soňky ýyldyzlary, toparlaryň tälimçileri gatnaşdylar.

Bijä laýyklykda “A” toparçada Italiýanyň, Türkiýäniň, Şweýsariýanyň, Uelsiň, “B” toparçada Belgiýanyň, Russiýanyň, Daniýanyň, Finlýandiýanyň, “C” toparçada Gollandiýanyň, Ukrainanyň, Awstriýanyň, Pleý-offuň ýeňijisi (“A”/ “D”), “D” toparçada Angliýanyň, Horwatiýanyň, Çehiýanyň, Pleý-offuň ýeňijisi (“C”), “E” toparçada Ispaniýanyň, Şwesiýanyň, Polşanyň, Pleý-offuň ýeňijisi (“B”) hem-de “F” toparçada Portugaliýanyň, Fransiýanyň, Germaniýanyň, Pleý-offuň ýeňijisi (“A”/“D”) çykyş eder. Çempionat geljek ýylyň 12-nji iýunynda başlap, 12-nji iýunynda tamamlanar. Çempionat Ýewropanyň Rim, Bilbao, Baku, London, Sankt-Peterburg, Münih, Amsterdam, Buharest, Glazgo, Dublin, Kopengagen, Budapeşt ýaly 12 sany şäherinde geçiriler.

A” TOPARÇA(Rim, Baku): Italiýa, Şweýsariýa, Türkiýe, Uels

B” TOPARÇA(Kopengagen, Sankt-Peterburg): Belgiýa, Russiýa, Daniýa, Finlýandiýa

“C” TOPARÇA(Amsterdam, Buharest): Gollandiýa, Ukraina, Awstriýa, Pleý-offuň ýeňijisi (“A”/“D”)

D” TOPARÇA(London, Glazo): Angliýa, Horwatiýa, Çehiýa, Pleý-offuň ýeňijisi (“C”)

E” TOPARÇA(Bilbao, Dublin): Ispaniýa, Şwesiýa, Polşa, Pleý-offuň ýeňijisi (“B”)

F” TOPARÇA(Münih, Budapeşt): Germaniýa, Fransiýa, Portugaliýa, Pleý-offuň ýeňijisi (“A”/ “D”)