Wo­leý­bol bo­ýun­ça klub­la­ryň ara­syn­da ge­çi­ri­len Dün­ýä Ku­bo­gy ýa­ryş­la­ryn­da er­kek­le­riň ara­syn­da-da, ze­nan­la­ryň ara­syn­da-da ital­ýan to­par­la­ry çem­pi­on bol­dy. Bra­zi­li­ýa­nyň Be­tim şä­he­rin­de ge­çi­ri­len er­kek­le­riň ara­syn­da­ky bäs­le­şi­giň fi­na­lyn­da Ita­li­ýa­nyň “Ku­çi­ne-Lu­be” (Çi­wi­ta­no­wa) to­pa­ry bi­len ýer eýe­le­ri­niň we­ki­li “Sa­da Kru­zei­ro” du­şuş­dy. 3:1 (25:23, 19:25, 31:29, 25:21) ha­sa­byn­da ýe­ňiş ga­za­nan “Ku­çi­ne-Lu­be” il­kin­ji ýo­la çem­pi­on bol­ma­gy ba­şar­dy. Ýa­ryş­da 3-nji or­na Rus­si­ýa­nyň “Ze­nit Ka­zan” to­pa­ry my­na­syp bo­lup, olar bu ugur­da Ka­ta­ryň “Al-Raý­ýan” to­pa­ryn­dan 3:0 (25:21, 25:18, 25:17) ha­sa­byn­da üs­tün çyk­dy. 15-nji ge­zek ge­çi­ri­len bäs­le­şi­giň iň ök­de oýun­çy­sy diý­lip, çem­pi­on to­pa­ryň bra­zi­li­ýa­ly ýyl­dy­zy Bru­no Re­zen­de saý­lan­dy.

Hy­ta­ýyň Şao­sin şä­he­rin­de ge­çi­ri­len ze­nan­la­ryň ara­syn­da­ky ýa­ryş­da-da ital­ýan klu­by ýe­ňiş ga­zan­dy. Ita­li­ýa­nyň “Imo­ko Wol­leý” (Ko­ne­lia­no) to­pa­ry fi­nal­da Tür­ki­ýä­niň “Ej­za­jy­ba­şy Wit­rA” (Stam­bul) to­pa­ry­ny 3:1 (22:25, 25:14, 25:19, 25:21) ha­sa­byn­da ýeň­di. Bu ýeňiş ital­ýan to­pa­ry­nyň şu ýa­ryş­da­ky il­kin­ji çem­pi­on­ly­gy­dyr. Baý­rak­ly 3-nji ýer ug­run­da-da ital­ýan we türk to­par­la­ry du­şuş­dy­lar. Ýö­ne bu oýun­da Tür­ki­ýä­niň “Wa­kyf­bank” (Stam­bul) to­pa­ry Ita­li­ýa­nyň “Igor Gor­gon­zo­la” (No­wa­ra) to­pa­ry­ny 3:0 (26:24, 25:23, 25:21) ha­sa­by bi­len ýeň­di. Çem­pi­on to­pa­ryň ýer­li ýyl­dy­zy Pao­la Ego­nu ýa­ry­şyň iň ök­de oýun­çy­sy diý­lip saý­lan­dy.