Ta­mam­la­nyp bar­ýan 2019-njy ýyl­da 4 ýa­ryş­da çem­pi­on­lyk ga­za­nyp, WTA-nyň sa­na­wyn­da 1-nji ha­tar­da bar­ýan awst­ra­li­ýa­ly Eş­li Bar­ti ga­zan­jy ba­bat­da re­kord goý­dy. 23 ýa­şyn­da­ky ten­nis­çi şu ýy­lyň do­wa­myn­da ten­nis ýa­ryş­la­ryn­dan 11,3 mil­li­on dol­lar ga­zan­dy. Şun­luk­da, il­kin­ji ge­zek bir ze­nan ten­nis­çi­niň bir ýy­lyň do­wa­myn­da ga­za­nan gir­de­ji­si 10 mil­li­on dol­lar­dan geç­di. Bar­ti şu ýy­lyň do­wa­myn­da “Fran­si­ýa Açyk”, “Ma­ýa­mi Açyk”, “Bir­min­gem nus­ga­wy” ýa­ryş­la­ryn­da hem-de möw­sü­miň jem­leý­ji “WTA Fi­nals” bäs­le­şi­gin­de çem­pi­on bol­ma­gy ba­şar­dy.