Hy­ta­ýyň “Gee­ly” we Ger­ma­ni­ýa­nyň “Mercedes-Benz” kom­pa­ni­ýa­la­ry bi­le­lik­de Hy­ta­ýyň ba­za­ryn­da elekt­rik to­gy bi­len iş­le­ýän ulag ön­dü­rer­ler. “Smart” ady bi­len ön­dü­ril­jek bu ula­gyň eko­lo­gi­ýa taý­dan aras­sa ulag bol­ma­gy üçin ta­gal­la edi­ler. Ony soň­lu­gy bi­len, Ger­ma­ni­ýa­nyň ba­za­ry­na hem çy­kar­mak me­ýil­leş­di­ril­ýär. Iki kom­pa­ni­ýa bu ula­gyň önüm­çi­li­gi üçin, 2,7 mil­liard ýu­an, 400 mil­li­on dol­lar tö­we­re­gi ma­ýa go­ýum se­riş­de­le­ri­ni gö­nük­dir­me­gi me­ýil­leş­dir­ýär. Eger önüm ön­dü­ri­ji­le­riň me­ýil­na­ma­la­ryn­da hiç hi­li üýt­ge­şik­lik bol­madyk ýag­da­ýyn­da, bu ula­gyň 2022-nji ýyl­da sa­tu­wa çy­ka­ryl­ma­gy­na ga­ra­şyl­ýar. Ula­gyň be­zeg iş­le­ri bi­len ger­man hü­när­men­le­ri gyzyklanarlar. Ula­gyň önüm­çi­lik gö­zeg­çi­li­gi üçin, di­rek­tor­lar ge­ňe­şi dö­re­di­ler we her iki kom­pa­ni­ýa­dan 3 adam bu ge­ňe­şiň ag­za­sy bo­lar.