Hok­keý bo­ýun­ça ýaş­la­ryň ara­syn­da ge­çi­ri­len Dün­ýä bi­rin­ji­li­gin­de Ka­na­da­nyň ýy­gyn­dy­sy ýe­ňiş ga­zan­dy. Olar Çe­hi­ýa­da ge­çi­ri­len çem­pio­na­tyň fi­na­lyn­da Rus­si­ýa­nyň ýy­gyn­dy­sy­ny 4–3 ha­sa­byn­da ýeň­li­şe se­ze­war et­di. 1-nji dö­wi gol­suz ge­çen du­şu­şy­gyň 2-nji dö­wün­de rus­lar 2–1 (Alek­sand­row 29:37, De­ni­sen­ko 34:45 — Ko­zens 31:01) öňe saý­lan­dy. 3-nji döw­de ti­je­nen ka­na­da­ly­lar 3, rus­lar 1 şaý­ba ge­çir­di­ler. Ka­na­da­nyň adyn­dan Mak­Maýkl (49:20), Haý­ton (51:21), To­mas (56:20), Rus­si­ýa­nyň adyn­dan bol­sa, Sor­ki­n (48:46) ta­pa­wut­lan­dy. Şun­luk­da, Ka­na­da­nyň ýy­gyn­dy­sy 4–3 ha­sa­byn­da ýe­ňiş ga­za­nyp, ta­ry­hyn­da­ky 18-nji çem­pi­on­lyk ku­bo­gy­na my­na­syp bol­dy.

Bü­rünç me­dal ug­run­da­ky du­şu­şyk­da Şwe­si­ýa­nyň ýaş­lar ýy­gyn­dy­sy Finl­ýan­di­ýa­ny 3–2 ha­sa­byn­da utup, 6-njy ge­zek 3-nji or­ny eýe­le­di. Çem­pio­na­tyň iň ök­de oýun­çy­sy diý­lip, ka­na­da­ly Alek­sis Laf­re­ni­er saý­lan­dy.