425158.jpgAng­li­ýa Li­ga ku­bo­gy ýa­ry­şyn­da ýa­rym fi­na­lyň 1-nji oýun­la­ry oý­na­lyp, Man­çes­ter der­bi­sin­de “Man­çes­ter Si­ti” myh­man­çy­lyk­da “Man­çes­ter Ýu­naý­te­di” 3–1 ha­sa­byn­da ýeň­di. 1-nji ýa­rym­da 3 gol ge­çi­ren “Si­ti­niň” adyn­dan Ber­nar­do Sil­wa (17), Ri­ýad Mah­rez (33), And­re­as Pe­rei­ra (38, ö.d.) ta­pa­wut­lan­dy. Ýer eýe­le­ri­ni jo­gap oý­ny üçin az-ow­lak hem bol­sa umyt­lan­dy­ran ýe­ke-täk go­ly 70-nji mi­nut­da Mar­kus Reş­ford der­we­zä gi­riz­di. Ýa­rym fi­na­lyň beý­le­ki oý­nun­da — “Les­ter Si­ti” bi­len “As­ton Wil­la­nyň” ara­syn­da­ky du­şu­şyk­da ýe­ňiş ga­za­nan bol­ma­dy (Ihea­na­ço 74 — Jil­bert 28). Jo­gap du­şu­şyk­la­ry 28–29-njy ýan­war­da oý­na­lar.