Ko­re­ýa­nyň KIA aw­to­kom­pa­ni­ýa­sy gel­jek­ki bäş ýyl­lyk mak­sat­na­ma­sy ba­ra­da gi­ňiş­le­ýin mag­lu­mat ber­di. Kom­pa­ni­ýa gel­jek­de ýan­gyç­dan has tyg­şyt­ly peý­da­lan­ýan ulag­la­ryň önüm­çi­li­gi­ne aý­ra­tyn üns be­rer. 2021-nji ýyl­dan baş­lap kom­pa­ni­ýa her ýyl tä­ze bir elek­trou­lag mo­de­li­niň önüm­çi­li­gi­ni ýo­la go­ýar. Il­kin­ji peý­da bol­jak ula­gyň bir ge­zek­ki zar­ýa­dy bi­len 500 km ýol geç­jek­di­gi mä­lim edil­di. Kom­pa­ni­ýa­nyň ýol­baş­çy­la­ry gib­rid we elekt­rou­lag mo­del­le­ri­ne is­le­giň has ýo­ka­ry bol­ma­gy­na ga­raş­ýar­lar. KIA 2026-njy ýy­la çen­li 1 mil­li­on sa­ny elekt­ro­kar sat­ma­gy mak­sat edin­ýär. Kom­pa­ni­ýa elekt­ro­kar ba­za­ry­nyň 6,6 gö­te­ri­mi­ni öz ady­na ýaz­dyr­ma­gy mak­sat edin­ýär. Tä­ze elekt­ro­kar­lar 15-20 mi­nut­da 80 gö­te­rim zar­ýad alar. Ko­reý bren­di tä­ze elekt­ro­kar­la­ry­ny “Ima­gi­ne” nus­ga­lyk ula­gy­nyň esa­syn­da taý­ýar­lar.