Is­pa­ni­ýa­nyň Su­per Ku­bo­gy­na “Re­al Mad­rid” to­pa­ry my­na­syp bol­dy. Sa­ud Ara­bys­ta­ny­nyň Jid­de şä­he­rin­de oý­na­lan fi­nal­da “Re­al” to­pa­ry Mad­ri­diň baş­ga bir klu­by “At­le­ti­ko” bi­len du­şuş­dy. Oý­nuň esa­sy wag­ty gol­suz ta­mam­lan­dy. Goş­ma­ça wagt­da, has ta­ky­gy, 115-nji mi­nut­da der­we­ze­çi Ti­bo Kur­tua bi­len ýe­ke­me-ýe­ke ga­lan Al­wa­ro Mo­ra­ta­ny ýy­kan Fe­de­ri­ko Wal­wer­de gy­zyl kart alyp, meý­dan­ça­dan çy­ka­ryl­dy. Oýun­dan soň­ky pe­nal­ti ur­gu­la­ryn­da 4-1 öňe saý­la­nan “Re­al Mad­rid” 11-nji ge­zek Is­pa­ni­ýa­nyň Su­per Ku­bo­gy­na my­na­syp bol­dy. Ga­ly­ber­se-de, Zi­ne­din Zi­dan “Re­al Mad­ri­diň” tä­lim­çi­si hök­mün­de 9-njy ge­zek­ki fi­na­lyn­da hem çem­pi­on­lyk ga­zan­ma­gy ba­şar­dy. Bu onuň “Re­al­da­ky” 10-njy ku­bo­gy­dyr.

Il­kin­ji ge­zek 4 to­pa­ryň gat­naş­ma­gyn­da Sa­ud Ara­bys­ta­ny­nyň Jid­de şä­he­rin­de ge­çi­ri­len Is­pa­ni­ýa­nyň Su­per ku­bo­gyn­a gat­na­şan to­par­la­ra 800 müň ýew­ro, fi­nal­da utu­la­na 1,4 mil­li­on ýew­ro, ýe­ňiş ga­za­nan to­pa­ra-da 2 mil­li­on ýew­ro be­ril­di. Şu we beý­le­ki çyk­da­jy­la­ryň äh­li­si arap hö­kü­me­ti ta­ra­pyn­dan tö­len­ýär. Ýa­ryş öňü­miz­dä­ki 2 ýyl hem Sa­ud Ara­bys­ta­nyn­da ge­çi­ri­ler.